EOSC DIH: podpisano porozumienie o współpracy

EOSC DIH: podpisano porozumienie o współpracy

EOSC DIH jest jednym z kluczowych rezultatów projektu EOSC-hub, który został zainicjowany w 2019 roku i do tej pory wsparł 18 pilotaży. EOSC DIH koordynowany jest przez Europejską Inicjatywę Gridową (EGI), a PCSS pełni rolę zastępcy koordynatora i lidera w ramach wsparcia Business Pilots Support. Pozostali zaangażowani Partnerzy to CINECA, F6S, UCL.

​Celem podpisanego protokołu ustaleń – Memorandum of Understanding – jest stworzenie ram dla długoterminowej współpracy między Partnerami w zakresie ustanowienia, zarządzania i funkcjonowania EOSC DIH, po zakończeniu projektu EOSC-hub.

EOSC DIH zapewnia przejrzysty interfejs dla komercyjnych innowacji, które mogą być wspierane przez europejską chmurę otwartej nauki (EOSC) w ramach szerszego europejskiego centrum innowacji cyfrowych (takich jak free access trials). Jest to wielowymiarowy mechanizm, który pozwala e-infrastrukturom badawczym wspierać organizacje biznesowe w stymulowaniu innowacji, a także pomagać start-upom, MŚP i innym innowacyjnym podmiotom w dotarciu do świata akademickiego zarówno w kontekście dostępu do wiedzy, jak i usług technicznych . Ostatecznym celem EOSC DIH jest stworzenie punktu kompleksowej obsługi, który zapewni usługi IT, dane badawcze, technologię i wiedzę specjalistyczną w jednym miejscu, aby wspierać innowacje w branży oraz stać się bardziej konkurencyjnym.

EOSC DIH oferuje kilka modeli współpracy publiczno-prywatnej w zakresie:
• pilotowania i wspólnego projektowania nowych usług (weryfikacja koncepcji, testy wydajności itp.)
• dostępu technicznego do różnych zasobów w trybie „as a Service” (HPC / HTC / przetwarzanie chmurowe , przechowywanie, zarządzanie danymi i usługi wyższego poziomu),
• szkolenia i wsparcia (doradztwo techniczne, zarządzanie usługami, komercjalizacja) oraz widoczności, wykorzystując DIH jako narzędzie sieciowe do ekspansji poza rynki lokalne.

EOSC DIH jest obecnie wspierany przez projekt EOSC-Future.