Testy systemów QKD: Klucz kryptograficzny przesłany kanałem kwantowym

Testy systemów QKD: Klucz kryptograficzny przesłany kanałem kwantowym

W Laboratorium Technologii Kwantowych, działającym w ramach Konsorcjum NLPQT, uruchomiono i przetestowano dwa systemy do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego: Cerberis, który w przyszłości będzie służył do operacyjnego działania w sieci telekomunikacyjnej oraz Clavis – przeznaczony do dalszego rozwoju metod kryptografii kwantowej. Pierwsze testy systemów QKD zostały przeprowadzone w obrębie głównej siedziby PCSS.

Technika kwantowej dystrybucji klucza QKD (Quantum Key Distribution, QKD) pozwala w sposób całkowicie odporny na wszelkie ataki hackerskie dokonać wymiany klucza kryptograficznego pomiędzy nadawcą i odbiorcą poufnej wiadomości. Wymieniony klucz pozwala zaszyfrować poufne informacje i przesłać je tradycyjną siecią telekomunikacyjną. Dzięki wykorzystaniu efektów kwantowych niemożliwe jest przechwycenie wymienianego klucza bez zaalarmowania stron przesyłających go, co oznacza, że zaszyfrowane za jego pomocą dane mogą być odszyfrowane wyłącznie przez uprawnionego odbiorcę. Dzięki tej technologii w przyszłości będzie można przesyłać w absolutnie bezpieczny sposób informacje finansowe, medyczne, czy wojskowe.

Nośnikami informacji służących do przesłania klucza kwantowego są fotony, dzięki czemu wymiana klucza może odbywać się za pomocą światłowodów, które obecnie stanowią podstawowy kanał telekomunikacyjny. Pierwsze testy systemów QKD zostały przeprowadzone w obrębie głównej siedziby PCSS. Następnie wykorzystano istniejącą infrastrukturę światłowodową Poznania, przez którą udało się bezpiecznie nadać i odebrać sygnał szyfrowany kwantowo między dwoma jednostkami PCSS oddalonymi od siebie o 7 kilometrów. Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły zagwarantować poprawność działania systemu QKD w obrębie 70 kilometrów od nadajnika. W dalszej kolejności do stworzonego kanału transmisyjnego podłączone zostaną także inne urządzenia infrastruktury sieciowej PCSS, a w perspektywie dwóch lat uruchomione zostanie połączenie pomiędzy Warszawą a Poznaniem.

W uruchomienie systemów QKD zaangażowani byli Piotr Rydlichowski wraz z zespołem z PCSS oraz Adam Widomski i Michał Karpiński z Uniwersytetu Warszawskiego.

Ten ostatni był gościem programu w Radiu ESKA, w którym przybliżył szerszemu gronu odbiorców specyfikę przeprowadzonych testów.