Usługa optymalizacji zapyleń w projekcie Demeter

Usługa optymalizacji zapyleń w projekcie Demeter

Projekt Demeter zakłada wdrożenie na dużą skalę interoperacyjnych platform opartych na inteligentnym rolnictwie oraz Internecie Rzeczy. Założenia realizowane są w ramach serii 20 projektów pilotażowych w 18 krajach (15 państw Unii Europejskiej). DEMETER integruje wiele systemów i źródeł danych, biorąc pod uwagę nie tylko Internet Rzeczy, ale także dotychczasowe systemy, otwarte dane, informacje geograficzne i satelitarne, oraz zapewnia otwarty i interoperacyjny model integracji danych.

DEMETER pokazuje, w jaki sposób zintegrowane podejście do modelowania biznesowego i akceptacji ze strony użytkowników może wspierać zrównoważone rolnictwo i systemy produkcji żywności, dostarczać bezpieczną żywność i wspierać rolników w podejmowaniu decyzji „robienia więcej za mniej”. DEMETER przynosi nowe możliwości biznesowe w gospodarstwie rolnym i w szerszej gospodarce rolno-spożywczej, przyczyniając się jednocześnie do ochrony cennych zasobów naturalnych Europy. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego i zrównoważonego europejskiego ekosystemu technologii i biznesu w zakresie Internetu Rzeczy, którego wpływ może ulec transformacji w sektorze spożywczym i rolnym, a potencjalnie także na całym świecie.

Obecnie trwają prace nad zapewnieniem interoperacyjności systemów w zgodzie z przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, testy sprzętu i aplikacji przez pszczelarzy oraz analiza wymagań użytkowników końcowych w oparciu o przeprowadzone ankiety. W pilocie „Optymalizacja zapylania”, poza koordynującym prace PCSS-em, biorą udział WODR Poznań, ControlBee oraz pszczelarze i rolnicy zaangażowani w testowani usług.

Szczegółowy opis projektu i pilota

Zapraszamy na materiał wideo, w którym polscy pszczelarze, biorący udział w projekcie – Jędrzej i Mateusz Wigura, opowiadają o swoich doświadczeniach w projekcie Demeter, m.in. o opracowaniu i udostępnieniu usługi optymalizacji zapylania, która połączy systemy zarządzania gospodarstwem i pasieką z usługami doradczymi i wspomagania decyzji.