Dołącz do pierwszego otwartego naboru w ramach projektu ICOS

Dołącz do pierwszego otwartego naboru w ramach projektu ICOS

Pierwszy open call skierowany jest do dostawców technologii oraz użytkowników końcowych, którzy mogą skorzystać ze współpracy oraz rozwiązań opracowanych przy użyciu ICOS. Uczestnictwo gwarantuje do 200 000 euro dofinansowania, a także 12-miesięczny okres wsparcia. Termin składania zgłoszeń mija 2 listopada 2023 roku.

Pioneering the Future of IoT with Innovative Continuum Operating System (ICOS) to przełomowa inicjatywa finansowana przez Komisję Europejską, której celem jest zrewolucjonizowanie krajobrazu Internetu Rzeczy. Projekt ma na celu stworzenie meta systemu operacyjnego, który płynnie zintegruje urządzenia IoT, chmurę usług i przetwarzanie na urządzeniach brzegowych. ICOS stara się dostarczać rozwiązania stwarzane przez paradygmat kontinuum, obejmujący między innymi zmienność i heterogeniczność urządzeń, zróżnicowaną łączność sieciową, skalowalność usług, zużycie zasobów czy bezpieczeństwo. Promując otwartość i dostępność danych, ICOS ma na celu ustalenie przyszłego scenariusza rynku usług i danych, minimalizując jednocześnie koszty integracji i łagodząc uzależnienie od dostawcy usług w chmurze.

Projekt finansowany jest z programu HORIZON w ramach umowy o dotację nr 101070177.

Więcej informacji na temat pierwszego otwartego naboru można znaleźć na stronie projektu.