Porozumienie o współpracy w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego

Porozumienie o współpracy w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe podpisało porozumienie o współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w celu integracji i wspólnej promocji Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) oraz zbiorów w ramach projektu  AMUNATCOLL.

Dzięki publikacji danych z bazy AMUNATCOLL IT (Zbiory przyrodnicze UAM w internecie: digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) w Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego będzie możliwa wielowymiarowa analiza danych przez wiele grup użytkowników, na etapie planowania czy rozbudowy wszelkich przedsięwzięć, w tym działań inwestycyjnych oraz wszelkich inicjatyw społecznych.

Porozumienie jest pokłosiem projektu AMUNATCOLL, w ramach którego zdigitalizowano ponad 2 miliony okazów botanicznych i zoologicznych oraz opracowano portal i aplikację mobilną służące do eksploracji zgromadzonych danych. Opracowana baza danych jest zintegrowana z międzynarodową bazą danych o bioróżnorodności (GBIF: The Global Biodiversity Information Facility), gdzie udostępnione dane doczekały się już ponad 160 cytowań.