EURORDIS: wręczono tegoroczne nagrody

EURORDIS: wręczono tegoroczne nagrody

Podczas zorganizowanej w Brukseli uroczystej gali wręczenia tegorocznych nagród stowarzyszenia EURORDIS, Michał Kosiedowski, kierownik Działu Usług Internetu Przyszłości Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, odebrał nagrodę Czarnej Perły w kategorii Technologie Medyczne za realizację projektu INSENSION.

Nagrodę Czarnej Perły przyznaje organizacja EURORDIS-Rare Diseases Europe, zrzeszającą ponad 1000 organizacji, które zajmują się chorobami rzadkimi. Nagroda Czarnej Perły jest wyrazem uznania za innowacyjną, opartą na badaniach pracę wspierającą osoby z głębokimi, wielorakimi niepełnosprawnościami.

Projekt INSENSION, realizowany przez PCSS z pięcioma partnerami z Polski, Hiszpanii, Niemiec i Słowenii, a finansowany ze środków programu Horyzont 2020, zakończył się w grudniu 2021 roku. Był pierwszą w świecie próbą stworzenia rozwiązania technologicznego, zdolnego umożliwić osobom z głęboką złożoną niepełnosprawnością intelektualną (GZNI) korzystanie z cyfrowych usług i aplikacji.

Nagrodę podczas gali w Brukseli odebrał koordynator projektu – Michał Kosiedowski.