Konferencja naukowa „Lekarz-Pacjent-Naukowiec, współpraca w chorobach rzadkich”

Konferencja naukowa „Lekarz-Pacjent-Naukowiec, współpraca w chorobach rzadkich”

28 lutego 2024 roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Chorób Rzadkich, Fundacja ICHB PAN we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym organizuje bezpłatną, w pełni wirtualną konferencję „Lekarz-Pacjent-Naukowiec, Współpraca w Chorobach Rzadkich”, jako wyraz solidarności z osobami zmagającymi się z tymi chorobami.

Wydarzenie jest okazją do podnoszenia społecznej świadomości w zakresie chorób rzadkich. Zwiększenie dostępu do skutecznych metod leczenia i diagnostyki wśród polskich pacjentów to jedno z wielu wyzwań, wymagających interdyscyplinarnej współpracy i ekspertyzy. Podkreślenie znaczenia podstawowych badań przedklinicznych z udziałem polskich naukowców to kolejny istotny aspekt pracy na gruncie chorób rzadkich.

Konferencja, organizowana w formie zdalnej i wspierana technologicznie przez PCSS, podzielona została na trzy panele: „Lekarz”, „Pacjent” oraz” Naukowiec”. W tym ostatnim, w roli eksperta, wystąpi mgr inż. Michał Kosiedowski – kierownik Działu Usług Internetu Przyszłości PCSS.

W wydarzeniu udział wezmą m.in.: Dyrektor ICHB PAN dr hab. Luiza Handschuh, prof. ICHB PAN, Pełnomocnik Dyrektora ICHB PAN DS. PCSS dr inż. Cezary Mazurek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulina Stochniałek i Dyrektor Teatru Wielkiego Renata Borowska-Juszczyńska.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie: https://konferencjachorobyrzadkie-poznan.pl/rejestracja/.