W ponad 20-letniej historii GÉANT buduje paneuropejską sieć dla środowiska naukowego wraz z partnerami – 39 krajowymi sieciami NREN. W samym sercu europejskiej e-infrastruktury badawczej i edukacyjnej GÉANT buduje m.in. bezpieczną sieć, chmurę do przechowywania danych oraz usługi mobilności. Realizuje więc wizję zapewnienia równego dostępu do sieci wymiany zasobów naukowych dla wszystkich badaczy w całej Europie. Wysiłki GÉANT w zakresie innowacji i ścisłej ogólnoświatowej współpracy są dodatkowo wspierane i finansowane przez Unię Europejskią w projektach GÉANT (GN4-3 i GN4-3N).

Zbudowane przez sieci NREN dla sieci NREN i ich użytkowników usługi GÉANT wspierają i rozszerzają portfolio sieci NREN w obszarze łączności i zarządzania siecią, zaufania, tożsamości i bezpieczeństwa usług w chmurze oraz komunikacji w czasie rzeczywistym. Społeczność naukowa i edukacyjna czerpie więc korzyści z międzynarodowej współpracy, poprzez korzystanie z usług takich jak eduroam, eduGAIN, perfSONAR, Performance Measurement Platform, Service Provider Architecture Platform (SPA), eduMEET itp., a także usług przeznaczonych dla instytucji końcowych, takich jak NMaaS, WiFiMon i wiele innych.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe aktywnie uczestniczy w projekcie GÉANT, pełniąc wiodącą funkcję w organach zarządzających projektami, w zarządzie projektu oraz w wielu indywidualnych zespołach i strukturach projektowych. Z zaangażowaniem przyczynia się do zarządzania oprogramowaniem, a także do rozwoju dzielenia się wiedzą, działań operacyjnych wspierania sieci i jej bezpieczeństwa, w celu zwiększenia jej wartości dla społeczności naukowej i edukacyjnej.

Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest liderem w zarządzaniu oprogramowaniem wytwarzanym w projekcie GÉANT. W ramach naszych działań i aktywności znajdują się przeglądy kodu, szkolenia programistów, utrzymywanie narzędzi programistycznych oraz rozwój katalogu oprogramowania i dobrych praktyk. Efekty tych działań są widoczne na wielu płaszczyznach – zwiększona niezawodność działania oprogramowania dzięki znalezionym w kodzie błędom i podatnościom bezpieczeństwa, efektywniejsza praca zespołów dzięki wdrożeniu najlepszych praktyk i narzędzi czy stale podnoszone kompetencje programistów dzięki specjalistycznym szkoleniom.

 

Zobacz stronę Sieci GÉANT.

 

Sieć GÉANT