Inauguracja projektu „Maszyna koncertowa”

Inauguracja projektu „Maszyna koncertowa”

4 listopada 2020 r. o godzinie 19.00 odbędzie się inauguracyjny koncert w ramach projektu „Maszyna koncertowa”. Projekt powstał dzięki współpracy Pracowni Telematycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, przy organizacyjnym udziale an_ARCHE NewMusicFoundation.

​Jak przekonują pomysłodawcy projektu „Maszyna koncertowa” to otwarty sieciowy instrument, który ma inspirować zarówno kompozytorów, jak i słuchaczy, generując specyficzne telematyczne doświadczenie uczestnictwa publiczności w koncertach na prawach zbliżonych do wykonawców. W ramach projektu powstała strona internetowa maszynakoncertowa.art, umożliwiająca (re)transmisję koncertów, której elementem kluczowym jest interaktywność/interpasywność grających i słuchających.

Idea Maszyny koncertowej zrodziła się w środowisku kompozytorskim, ale z powodzeniem może być wykorzystywana do tworzenia sieciowych zdarzeń literackich, teatralnych, performansów, projektów wideo i innych. Projekt łączy bowiem funkcje:

  • popularyzatorską (transmisje z koncertów, improwizacji i prób),
  • artystyczną (zamówienia kompozytorskie),
  • badawczą (muzykowanie live w wielu miejscach na raz, interaktywne współuczestnictwo publiczności).

Projekt znalazł się wśród 1200 beneficjentów na działania kulturalne on-line w ramach programu „Kultura w Sieci”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.