PCSS wspiera technologicznie Festiwal Słuchowisk

PCSS wspiera technologicznie Festiwal Słuchowisk

W najbliższy weekend 8 i 9 listopada 2020 r. odbędzie się pierwsza odsłona tegorocznego Festiwalu Słuchowisk, będącego częścią programu „horyzont słyszenia” w ramach Biennale Mediations Polska. Dzięki współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym wydarzenie odbędzie się w całości online.

Jak przekonują organizatorzy „Festiwal Słuchowisk” ukazuje wielopostaciowość dźwiękowej ekspresji i proponuje publiczności różnorodne formy obcowania ze słuchowiskami. W swej czteroletniej historii prezentował zjawiska z pogranicza site specific, sound artu oraz teatru i performansu. W tym roku, ze względu na panującą epidemię, całość działań festiwalu przesiona została do sieci, tym samym uwalniając się od konkretnych przestrzeni i granic geograficznych. Dzięki współpracy dramatopisarzy, dźwiękowców, kompozytorów, reżyserów i aktorów powstaje cykl projektów, które czerpią z tradycji słuchowisk radiowych, poszerzając sposoby ich odbioru i podejmując przy tym współczesną tematykę. Praca nad każdym słuchowiskiem odbywa się na trzech płaszczyznach: dramaturgicznej, dźwiękowo-muzycznej i przestrzennej.

Festiwal jest przede wszystkim nastawiony na prezentację prapremierowych realizacji angażujących przedstawicieli poznańskich środowisk twórczych – dramatopisarzy, kompozytorów, reżyserów, realizatorów dźwięku i aktorów. Proponowane przedsięwzięcie jest kontynuacja rozpoczętych kilka lat temu działań. W trakcie realizacji czterech edycji integracja wspomnianych środowisk twórczych przybrała na intensywności. Produkcja każdej prapremiery obejmuje kilka płaszczyzn artystycznej aktywności: pisanie dramatu/scenariusza, komponowanie muzyki i audiosfery, reżyserię całości projektu i współpracę z aktorami. Produkcje zostaną wzbogacone o elementy scenografii, włączając tym samym płaszczyznę ekspresji plastycznej do całego projektu

Podczas tegorocznej, piątej edycji odbędzie się 6 repremier i 3 zupełnie nowe słuchowiska – 2 dla dzieci i 1 dla dorosłych, którym będą towarzyszyć spotkania live z twórczyniami i twórcami.

PCSS zaangażowany jest w realizację online’owego studia oraz w przygotowanie wizualizacji, ilustrujących słuchowiska.

Festiwal zaplanowany jest na trzy weekendy:

sobota, 7 listopada
godz.12:00 – “Kto przystanął ostatni” | Michał Kaźmierczak, Fryderyk Szulgit
godz.19:00 – “Ludzie pszczoły” | Roman Bromboszcz, Karol Firmanty, Adam J. Kauffman

niedziela, 8 listopada
godz.19:00 – “Psiajucha” | Tomasz Kaczorowski, Michał Joniec

sobota, 21 listopada
godz.12:00 – “Wnuczka Słońca” | Katarzyna Matwiejczuk, Sylwia Nowastowska
godz.19:00 – “Niewidzialna” | Magda Żarnecka, Przemysław Jaszczak, Sebastian Dembski

niedziela, 22 listopada
godz.19:00 – “Honorowy obywatel” | Piotr Ratajczak, Jakub Bondek

5 i 6 grudnia
weekend premierowy – szczegóły podane zostaną wkrótce

Słuchowiska dostępne będą poprzez kanały społecznościowe na YouTube oraz na Facebooku.