Ivana Golub i Damian Niemir nominowani do GÉANT Community Award 2023

Ivana Golub i Damian Niemir nominowani do GÉANT Community Award 2023

Nagroda GÉANT Community Award przyznawana jest od 2012 roku za wyjątkowy wkład w działania wspólne środowiska skupionego wokół krajowych akademickich sieci informatycznych oraz za rozwój usług i nowych technologii. Wśród grona tegorocznych nominowanych znalazło się dwóch przedstawicieli PCSS – Ivana Golub (Dział Inżynierii Danych i Platform Analitycznych) oraz Damian Niemir (Kierownik Działu Współpracy i Kontaktów z Otoczeniem).

Laureaci nagrody wyłaniani są raz do roku, a uroczyste wręczenie nagród odbywa się na corocznej Konferencji TNC, najważniejszej europejskiej konferencji sieciowej w nauce i szkolnictwie wyższym. W tym roku wydarzenie odbędzie się od 5 do 9 czerwca w stolicy Albanii – Tiranie .

Ivana Golub jest telepracownikiem w Dziale Usług Platform Danych Naukowych PCSS od 2017 roku. Na co dzień mieszka i pracuje w Zagrzebiu. Chorwatka jest liderem Global Network Advancement Group (GNA-G) – społeczności profesjonalistów sieci naukowych i edukacyjnych (Global Research and Education Networking) z całego świata.

Damian Niemir kieruje w PCSS Działem Współpracy i Kontaktów z Otoczeniem. Jest aktywnym i cenionym członkiem Special Interest Group on Marketing and Communications w GÉANT. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w organizacji najważniejszych wydarzeń, takich jak Konferencja TNC czy CLAW (Crisis Management Workshop) – warsztaty z zarządzania sytuacjami kryzysowymi dla społeczności GÉANT.

Zwycięzcę tegorocznej nagrody GÉANT Community Award wyłoni głosowanie internetowe. Swój głos można oddać na stronie: https://community.geant.org/vote/.