SCA23: inauguracyjne spotkanie w ramach Alliance of Supercomputing Centres

SCA23: inauguracyjne spotkanie w ramach Alliance of Supercomputing Centres

Podczas tegorocznej The Supercomputing Asia (27.02.-2.03.2023, Singapur), największej konferencji związanej z tematyką HPC, odbywającej się w Azji, zainaugurowano współpracę na poziomie globalnym w ramach Alliance of Supercomputing Centres (ASC). Wśród dziewięciu członków centrów superkomputerowych z całego świata znalazło się Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Konferencja Supercomputing Asia organizowana jest od 2012 roku przy współpracy centrów superkomputerowych z Australii, Japonii, Singapuru oraz Tajlandii, pod patronatem Narodowego Centrum Superkomputerowego (NSCC) w Singapurze. Z roku na rok wydarzenie zbudza coraz większe zainteresowanie naukowców i inżynierów, a także przedstawicieli świata biznesu. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem: „Sustainable Supercomputing for a Greener Future”.

Podczas wydarzenia zainaugurowano spotkanie grupy Alliance of Supercomputing Centre, w którym udział wziął Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS – dr hab. inż. Krzysztof Kurowski. Współpracę, oprócz PCSS, zadeklarowały RIKEN-CCS (Japonia), CSC-IT (Finlandia), SDSC (USA), NCI (Australia), Pawsey (Australia), ThaiSC (Tajlandia), KAUST (Arabia Saudyjska) oraz NSCC (Singapur). Główną misją grupy będzie realizacja wspólnych projektów, wymiana dotychczasowych doświadczeń, jak również lepsza koordynacja i współpraca w zakresie globalnych wyzwań, jakie stawia przed dużymi ośrodkom HPC nie tylko nauka, ale także gospodarka i społeczeństwo.