IX Debata Poznańska: “Silver tsunami – senioralny Poznań”

IX Debata Poznańska: “Silver tsunami – senioralny Poznań”

16 marca 2023 roku o godzinie 17.00 odbędzie się dziewiąta z cyklu Debata Poznańska: „Silver tsunami – senioralny Poznań”, poświęcona najstarszym mieszkańcom stolicy Wielkopolski. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, partner technologiczny, przeprowadzi bezpośrednią transmisję z wydarzenia.

Debata organizowana jest raz na kwartał przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania. Gospodarzem najbliższego wydarzenia będzie Tomasz Kayser – wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania.

Spotkanie odbędzie się 16 marca 2023 roku o godzinie 17.00 w formie dyskusji panelowej z udziałem interdyscyplinarnego grona zaproszonych ekspertów:

  • prof. UAM, dr hab. Anna Michalska – Socjolog. Emerytowany prof. UAM, kierownik Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej w latach 2000-2020,
  • dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska – prof. PP, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Architekt, Współwłaściciel Pracowni Architektonicznej Ewy i Stanisława Sipińskich Sp. z oo.,
  • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis – lekarz, specjalista geriatrii i medycyny paliatywnej, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej),
  • Wojciech Bauer – dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

Wydarzenie transmitowane będzie online na kanale YouTube FRMP.

Debaty Poznańskie są inicjatywą obywatelską. Tematyka Debat dotyczy wybranych zjawisk/trendów społeczno-gospodarczych, zachodzących we współczesnym świecie z określeniem ich praktycznych implikacji dla funkcjonowania i rozwoju Poznania. Debaty odbywają się w formie dyskusji panelowej z udziałem interdyscyplinarnego grona zaproszonych ekspertów. Niezależnie od dostępności debat w Internecie ich przebieg będzie publikowany w formie specjalnych wydawnictw w ilości około 500 sztuk, które będą przekazane między innymi władzom i radnym miasta i regionu.

Partnerem strategicznym Debat jest Grupa MTP, partnerem merytorycznym – Centrum Badań Metropolitalnych UAM, partnerem technologicznym – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, partnerami medialnymi – Wydawnictwo Miejskie Posnania i Wydawnictwo Poznańskie, a partnerami współpracującymi – TRIN i World Trade Center Poznań. Mecenasami Debat są firmy: Ataner, Novol oraz UWI Inwestycje.