EuroHPC Summit 2023: European Supercomputing Excellence in the Exascale Era

EuroHPC Summit 2023: European Supercomputing Excellence in the Exascale Era

W dniach od 20 do 23 marca 2023 roku gościła w Göteborgu konferencja EuroHPC Summit 2023, gromadząca przedstawicieli największych ośrodków HPC z całej Europy. W wydarzeniu wziął udział dr inż. Norbert Meyer – kierownik Pionu Technologii Przetwarzania Danych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, podczas tegorocznej edycji EuroHPC Summit odbywały się liczne debaty, spotkania oraz warsztaty. W panelu zatytułowanym „Future of Exascale Supercomputing in Europe” aktywnie uczestniczył dr inż. Norbert Meyer – członek The Infrastructure Advisory Group (INFRAG) – niezależnej grupy ekspertów, działającej przy EuroHPCJU, odpowiedzialnej m.in. za określanie długofalowych planów rozwoju infrastruktury dla zaawansowanych obliczeń w Europie.

Panel dyskusyjny dotyczył przyszłości systemów eksaskalowych w Europie oraz nowej generacji superkomputerów po 2027 roku. Ważnym aspektem dyskusji był problem gotowości użytkowników oraz przygotowania aplikacji do uruchomienia na tak dużych systemach komputerowych. Przejawia się to w skalowalności aplikacji, możliwości zrównoleglenia, a tym samym efektywnego wykorzystania systemów. Kolejnymi tematami dyskusji były: efektywność energetyczna, przygotowanie do wykorzystania systemów hybrydowych oraz architektury procesora europejskiego RISC V. W czasach lawinowo rosnących ilości danych w nauce i przemyśle krytycznym elementem wszystkich systemów jest zarządzanie dostępem do danych, integracja systemów HPC z dużymi infrastrukturami badawczymi (np. e-VLBI, LOFAR, WLCG, SKA, XFEL) oraz repozytoriami używanymi następnie do analizy z wykorzystaniem AI.