Konferencja e-IRG w Poznaniu

Konferencja e-IRG w Poznaniu
12 i 13 października 2011 roku, w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, odbędą się w Poznaniu warsztaty e-IRG. Celem konferencji będzie dyskusja i wymiana doświadczeń dotyczących wizji rozwoju, finansowania i wykorzystania infrastruktury informatycznej nauki (e-Infrastruktury) na szczeblu europejskim oraz krajów członkowskich UE.

​Powołana przez Komisję Europejską grupa ekspercka e-IRG (e-Infrastructure Reflection Group) działa od 2003 roku. Celem grupy, która pełni rolę doradczego think-tanku dla DG INFSO, jest tworzenie koncepcji i długoterminowych planów rozwoju infrastruktury informatycznej nauki (e-Infrastruktury) w Europie. Głównym zadaniem grupy jest określanie mapy drogowej rozwoju infrastruktury, zbieranie wymagań użytkowników, przekazywanie sugestii do Komisji Europejskiej oraz krajów członkowskich UE.

e-IRG powołuje dla szczególnie ważnych tematów zespoły robocze, których zadaniem jest opracowanie aktualnego stanu rozwoju danej technologii (np. infrastruktura sieciowa, infrastruktura danych, superkomputing). Zespół opracowuje regularnie dokumenty w postaci raportów, rekomendacji oraz tzw. „white papers”. W trakcie sprawowania prezydencji UE dany kraj organizuje 2 spotkania e-IRG, w tym także 2-dniową konferencję. W konferencji i spotkaniu wezmą udział delegaci reprezentujący państwa członkowskie UE, eksperci naukowi, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów – DG INFSO) oraz koordynatorzy projektu e-IRG.

2-dniowa konferencja e-IRG ma charakter otwarty i bezpłatny – mogą w niej uczestniczyć wszyscy eksperci zainteresowani tematyką rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w UE. Natomiast w jednodniowym spotkaniu zamkniętym mogą wziąć udział wyłącznie delegaci e-IRG.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest tutaj.