O rozwoju lokalnym w Wałczu

O rozwoju lokalnym w Wałczu
„Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym” były tematem IX konferencji naukowej, odbywającej się 30 września 2011 roku w Wałczu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele PCSS.

Głównym celem, odbywającej się pod przewodnictwem prof. dr hab. Jerzego Olszewskiego, konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń praktyków i naukowców na temat oceny ekonomiczno-społecznych i organizacyjno-technicznych uwarunkowań rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do cywilizacji informacyjnej. Konferencja, poruszająca powyższą tematykę, integruje przedstawicieli różnych dziedzin – naukowców, przedstawicieli biznesu i działaczy samorządowych.

Wśród paneli dyskusyjnych tegorocznej Konferencji znalazły się m.in. sesja dotycząca „Perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego w społeczeństwie cyfrowym”, której przewodniczył Adam Minkowski z PCSS. Podczas tego panelu poruszano m.in. kwestie „Wspierania aktywności osób starszych technologiami teleinformatycznymi w Wielkopolsce na tle dobrych praktyk realizowanych w Europie” (A. Minkowski), „Monitorowania i zarządzania zużyciem energii przez komputery oraz urządzenia w infrastrukturze administracji samorządowej przy użyciu systemu GICOMP” (A. Oleksiak), a także „Rola bibliotek cyfrowych w zachowaniu regionalnej kultury i tradycji” (T. Parkoła).

Konferencja była nie tylko okazją do wymiany poglądów naukowych, jak także do podzielenie się doświadczeniami natury praktycznej.