Konferencja końcowa projektu OZwRCIN

Konferencja końcowa projektu OZwRCIN

Głównym celem, trwającego przez trzy lata, projektu jest zwiększenie wolumenu, dostępności i stopnia wykorzystania informacji sektora publicznego pochodzących z zasobów nauki Partnerów i Konsorcjum RCIN. Cały proces digitalizacji i udostępniania obiektów na platformie obsługiwany jest przy pomocy, przygotowanego przez PCSS, pakietu oprogramowania DInGO.

W Repozytorium znajdują się obiekty różnego typu: książki, czasopisma, kartoteki, mapy, dane naukowe oraz zasoby audiowizualne, dlatego są prezentowane w różnych formatach, zależnie od typu obiektu lub wyboru formy prezentacyjnej przez Instytut współtworzący RCIN. Publikowanie i cyfrowa archiwizacja zasobów udostępnianych na platformie RCIN odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego dla repozytorium systemu publikacji i archiwizacji cyfrowej dLibra/dArceo pod nazwą dLab – RCIN. W ramach projektu poznańskie Centrum udostępnia również swoje zasoby serwerowe.

Kluczowe elementy platformy:

  • moduł zarządzania procesem dygitalizacji
  • moduł długoterminowej archiwizacji
  • moduł udostępniający treści cyfrowe.

18 października 2021, podczas konferencji on-line, podsumowane zostaną wszystkie prace wykonane w ramach projektu.

Portal OZwRCIN