Zapraszamy na konferencję PPAM 2024

Zapraszamy na konferencję PPAM 2024

8-11 września 2024 roku w Ostrawie w Republice Czeskiej odbędzie się 15. edycja międzynarodowej konferencji “Parallel Processing and Applied Mathematics” (PPAM 2024), w czasie której zostanie zorganizowany warsztat “Workshop on Advancements of Global Challenges Applications” (AGCA), współtworzony przez PCSS.

Globalne Wyzwania (Global Challenges – GC) definiują problemy, wymagające interdyscyplinarnej wiedzy specjalistycznej i rozwiązań wysokoskalowych ze względu na ich wrodzoną złożoność. Celem GC jest zdefiniowanie synergii między modelowaniem, gromadzeniem danych, symulacją, analizą danych i wizualizacją, a także osiągnięcie lepszej skalowalności aplikacji na obecnych i przyszłych infrastrukturach HPC i sztucznej inteligencji w celu dostarczenia rozwiązań, które będą mogły skutecznie wykorzystywać systemy przedeksaskalowe.

Warsztaty AGCA, jako inicjatywa Centrów Doskonałosci (CoE) finansowanych przez EuroHPC JU, pomyślane są jako forum do dyskusji nad pomysłami, dotyczącymi rozwoju aplikacji symulacyjnych na dużą skalę w celu sprostania wymaganiom GC, ze szczególnym naciskiem na ich skalowalność, wydajność i współprojektowanie (ang. co-design).

Osoby zainteresowane zachęcamy do nadsyłania wcześniej nieopublikowanych prac do 5 maja 2024. Autorzy najlepszych artykułów, wybranych przez komisję programową, zostaną zaproszeni do przesłania rozszerzonych wersji swojej pracy do specjalnych numerów czasopism, takich jak: Future Generation Computer Systems, Int. Journal of High Performance Computing Applications, Concurrency and Computation: Practice and Experience.

Głównymi organizatorami warsztatów są: dr inż. Marcin Lawenda oraz dr hab. inż. Łukasz Szustak prof. Politechniki Częstochowskiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: ppam.edu.pl.