Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem (PL-5G)

Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem (PL-5G)

Zapewnienie łatwego i powszechnego dostępu do środowiska umożliwiającego badanie oraz rozwój technologii 5G to główne założenia, dla których podjęto projekt PL-5G. Dostarczone krajowe laboratorium jest unikalną w skali kraju infrastrukturą badawczą dla prowadzenia praktycznych badań dotyczących technologii i usług 5G. Znaczenie tego przedsięwzięcia dla Polski jest szczególnie ważne i wynika nie tylko z aktualnie wdrażanych rozwiązań 5G w krajowych sieciach operatorskich, ale także z faktu możliwości rozpoczęcia prac nad sieciami prywatnymi, w związku zatwierdzonym Planem zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz.

W ramach projektu Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zrealizowało trzy laboratoria:

1. Laboratorium sieci 5G – zbudowane na bazie rozwiązań producentów technologii 5G i obejmującego w pełni funkcjonalną sieć rdzeniową 5G wdrożoną w formie ogólnokrajowego rozproszonego systemu połączonego siecią szkieletową oraz zróżnicowane rozwiązania sieci dostępowej. W ramach tego laboratorium dostarczono również własne Data Center, co w ostateczności umożliwia testowanie sieci 5G od końca do końca (ang. end-to-end).
2. Laboratorium symulatorów i aparatury pomiarowej 5G – zawierającego symulatory technologii 5G oraz aparaturę pomiarową umożliwiającą prowadzenie zróżnicowanych badań związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci 5G oraz związanych z nią aplikacji i usług.
3. Laboratorium otoczenia 5G zawierającego urządzenia i oprogramowanie służące opracowaniu nowych rozwiązań sieciowych, platform i aplikacji bazujących na technologii 5G, takich jak np. rozwiązania Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things), systemów przemysłowych (ang. Industry 4.0) czy pojazdów autonomicznych i sterowanych.

Jednym z kluczowym produktów dostarczonych w ramach projektu jest ogólnokrajowa, prywatna sieć 5G SA oparta o rozwiązanie firmy Nokia. Sieć ta została zbudowana wraz z jednostkami wchodzącymi w skład konsorcjum PL-5G: Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Politechnika Wrocławska. W serwerowni PCSS mieści się Rdzeń sieci 5G, łączący rozproszone lokalizacje sieci radiowych 5G wszystkich wymienionych partnerów. W swoich własnych zasobach PCSS posiada dwie lokalizacje objęte zasięgiem sieci 5G:

1. Poznań – laboratoryjna sieć radiowa 5G zamknięta w kontrolowanym środowisku radiowym. Ta instalacja sieci radiowej oparta o rozwiązanie Nokii pozwala na badanie funkcjonalności oraz wydajności sieci i urządzeń końcowych w zakresie częstotliwości od 3,8 do 4,1 GHz,
2. Kąkolewo – sieć radiowa 5G wdrożona w obrębie Hangaru PCSS znajdującego się na lotnisku EPPG imienia Hieronima Frania Kowalskiego – Aeroklub Poznański.

Wdrożona w ramach projektu PL-5G sieć 5G w Kąkolewie, połączona z inicjatywą Aerospace Lab (https://aerospacelab.psnc.pl) tworzy unikatowe w skali kraju możliwości badania bezzałogowych oraz autonomicznych systemów naziemnych i powietrznych. Sieć radiowa na lotnisku została wdrożona w dwóch wariantach:

• Sieć w wariancie zewnętrznym oparta o 3-sektorową stację bazową w zakresie częstotliwości 3,9-4 GHz zapewniająca pokrycie sygnałem radiowym na powierzchni lotniska oraz w otaczającej przestrzeni,
• Sieć w wariancie wewnętrznym oparta o jeden sektor w zakresie częstotliwości 3,9-4 GHz oraz jeden sektor w zakresie fal milimetrowych 26 GHz, zapewniająca możliwość prowadzenia eksperymentów w kontrolowanych warunkach w dedykowanej do tego przestrzeni wewnątrz hangaru PCSS.

Dostarczona krajowa infrastruktura stwarza unikatowe w skali kraju możliwości testowania aplikacji funkcjonujących w środowisku sieci 5G, jak i samej sieci. Wszystkie zasoby w laboratorium zapewniają kompletne środowisko badawcze, a w połączeniu z możliwościami lokalizacji na lotnisku w Kąkolewie, stanowią podstawę do opracowania zróżnicowanych scenariuszy testowych.

Ofertę uzupełniają inne systemy 5G pozwalające na testowanie sieci czy urządzeń końcowych 5G w warunkach laboratoryjnych. Urządzenia dostępne w ramach laboratorium otoczenia pozwalają na rozwój aplikacji wykorzystujących możliwości sieci najnowszej generacji. Oferta laboratorium zawiera również szerokie spektrum usług związanych z wykonaniem nalotów dronami do zastosowań przemysłowych.

Zdefiniowane w ramach laboratorium usługi kierowane są do wszystkich zainteresowanych podmiotów: biznesowych, naukowych oraz start-upów. Oferta laboratorium pozwala na testy aplikacyjne w rzeczywistym środowisku jakim jest lokalizacja w Kąkolewie oraz eksperymenty laboratoryjne prowadzone lokalnie w siedzibie PCSS w Poznaniu. Przykładem takiej usługi laboratoryjnej jest zestawienie sieci 5G według dostarczonych wymagań oraz jej zdalne udostępnienie wraz z wsparciem technicznym. Dzięki takim możliwościom, użytkownik laboratorium może m. in. zdalnie przeprowadzić wymagane testy swojego rozwiązania dedykowanego do sieci 5G. Dostępne zasoby w laboratorium PL-5G znacznie obniżają próg wejścia w tę technologię, umożliwiając rozwój produktów komercyjnych oraz rozwiązań badawczych.

Oprócz zdefiniowanych usług świadczonych w ramach laboratorium PCSS otwarte jest na współpracę w celu wypracowania rozwiązań spełniających niestandardowe oczekiwania klientów laboratorium w oparciu o zasoby laboratorium PL-5G oraz zasoby własne z różnych dziedzin informatyki i telekomunikacji.
Zachęcamy do kontaktu w celu szerszego zapoznania się z ofertą:

Kierownik Projektu w PCSS
Bartosz Belter
e-mail: bartosz.belter@man.poznan.pl

Projektant systemów 5G w PCSS
Maksymilian Furmann
e-mail: mfurmann@man.poznan.pl

Więcej informacji znaleźć można na stronach:

https://www.pcss.pl/o-nas/czym-jest-pcss
https://www.pcss.pl/o-nas/struktura-pcss
https://www.pcss.pl/projekty/5g-pl
https://aerospacelab.psnc.pl/cyfrowe-lotnisko.