Kultura w Sieci: dofinansowanie dla projektu „Maszyna koncertowa”

Kultura w Sieci: dofinansowanie dla projektu „Maszyna koncertowa”

Projekt, zgłoszony przez współpracy Fundacji „an_ARCHE New Music Foundation”, Pracowni Telematycznej Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu oraz PCSS, znalazł się wśród 1200 beneficjentów na działania kulturalne on-line w ramach programu „Kultura w Sieci”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

„Maszyna koncertowa” będzie swoistego rodzaju portalem internetowym (telematycznym środowiskiem muzycznym), łączącym funkcje:

  • popularyzatorską (transmisje z koncertów, improwizacji i prób),
  • artystyczną (zamówienia kompozytorskie),
  • badawczą (muzykowanie live w wielu miejscach na raz, interaktywne współuczestnictwo publiczności).

Jak przekonują pomysłodawcy projektu, jego finalnym efektem będzie pakiet startowy: portal, z jego unikalnymi cechami interakcji artysty i wirtualnej publiki, w podstawowej funkcjonalności oraz zamówienie i wykonanie czterech kompozycji dla muzyków w wielu lokacjach i interaktywnej publiczności. Czas trwania projektu jest dość krótki, rezultaty powinny być gotowe w drugiej połowie bieżącego roku.

Program „Kultura w sieci” spotkał się z ogromnym, największym w historii programów dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury, zainteresowaniem: do programu zgłoszono łącznie 5 948 wniosków na łączną kwotę przeszło 471 mln zł. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłoniono 1 182 zwycięskie projekty. Jeszcze w maju rozpocznie się etap zawierania umów i uruchomienie pierwszych wypłat dotacji.