Nagranie dźwięku ambisonicznego i wideo 360° w ramach projektu Immersify

Nagranie dźwięku ambisonicznego i wideo 360° w ramach projektu Immersify

W poznańskim budynku Okrąglak odbyło się nagranie dźwięku ambisonicznego i wideo 360° zespołu Karambabula w ramach projektu Immersify.

Projekt Immersify skupia się na czterech aspektach nowych mediów i wirtualnej rzeczywistości. Przede wszystkim w związku z wyższą rozdzielczością, większą częstotliwością odświeżania i wymaganiami związanymi z VR, niezbędne jest podjęcie prac nad nową technologią kompresji obrazu. Drugą rzeczą jest obsługa różnorodnych urządzeń wyświetlających, od okularów i hełmów do wirtualnej rzeczywistości w zastosowaniach konsumenckich począwszy, aż do specjalistycznych instalacji wizualizacyjnych zlokalizowanych w ośrodkach naukowych. Po trzecie, twórcy treści wideo, grafiki komputerowej w wersji zarówno 2D jak i 3D oraz mechanizmów interaktywnych powinni mieć możliwość łączenia ze sobą różnych technologii w oparciu o narzędzia wypracowane w ramach projektu. Ostatnim aspektem związanym z projektem jest promocja rozwiązań i prezentacja efektów pracy. Konsorcjum zakłada udział w znanych na świecie imprezach i festiwalach, takich jak Ars Electronica Festival czy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Przy tych okazjach pokazywane będą specjalnie w tym celu opracowane treści oraz towarzyszące im narzędzia umożliwiające tworzenie nowatorskich materiałów filmowych dla wysokiej rozdzielczości i VR.

KRAMBABULA to folk-rockowy zespół z Poznania; gramy energetyczną mieszankę słowiańskiej muzyki ludowej z domieszką rocka. Teksty wykonywanych utworów są w języku łemkowskim, ukraińskim oraz polskim. Wiele z nich to utwory pochodzące z muzyki tradycyjnej, śpiewane są tzw. białym głosem i przefiltrowane przez różnorodne pasje muzyczne członków grupy.