O PCSS w marcowym numerze „GÉANT CONNECT”

O PCSS w marcowym numerze „GÉANT CONNECT”

W najnowszym, marcowym, wydaniu czasopisma „CONNECT” sieci GÉANT opublikowane zostały dwa artykuły, dotyczące działalności PCSS. Pierwszy z nich dotyczny współpracy w ramach projektu INFINICORTEX, drugi opisuje Pierwszą Europejską Sesję Internetową „Chirurgia Laryngologiczna LIVE”.

CONNECT” to czasopismo skupione wokół europejskiej sieci badawczo-edukacyjnej GÉANT, będące forum wymiany wiedzy pomiędzy naukowcami z Europy i innych zakątków świata.

W najnowszym numerze magazynu znalazły się dwa materiały związane bezpośdrenio z działalnością PCSS – wieloletniego członka GÉANT Association.

Pierwszy z nich (strona 6-7) opisuje współpracę w ramach projektu INFINICORTEX. Powstał on przy współpracy PCSS oraz A*CRC (A*STAR Computational Resource Centre) z operatorami telekomunikacyjnymi i sieciami naukowo-badawczymi. W jego ramach rozpoczęte zostały badania transkontynentalnego połączenia między Polską a Singapurem, wykorzystującego technologię InfiniBand. W celach badawczych zestawione zostało łącze 10GE o długości około 30.000 km, na którego końcach zainstalowano urządzenia Longbow E100 firmy Obsidian Strategics. Prace mają na celu weryfikację możliwości wykorzystania technologii InfiniBand do łączenia odległych systemów superkomputerowych oraz aplikacji jakie mogą w optymalny sposób działać w tym środowisku.

Na stronie 35 znaleźć można natomiast informacje o 1. Europejskiej Sesji Internetowej „Chirurgia Laryngologiczna LIVE”, która odbyła się 2 grudnia 2015 r. Wydarzenie zorganizowane zostało przez European Laryngological Society (ELS), Katedrę i Klinikę Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (UMP) oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). Celem sesji było pokazanie najnowszych metod operacyjnych stosowanych przez chirurgów z czołowych europejskich klinik laryngologicznych. W wydarzeniu aktywny udział wzięły szpitale z Barcelony, Marsylii, Genui, Leiden, Essen, Luksemburga i Poznania.

Artykuły w całości można znaleźć TUTAJ.