SC’15: HPC transforms

SC’15: HPC transforms
Podczas tegorocznego Supercomputingu, odbywającego się w Austin w Teksasie (15-20.11.2015 r.), stoisko PCSS oraz Konsorcjum PIONIER obchodzić będzie mały jubileusz. Polskie dokonania prezentowane będą bowiem już po raz dziesiąty.

Przypomnijmy, że Supercomputing to największe na świecie spotkanie środowisk ICT, skupionych wokół tematów wydajnego przetwarzania danych (HPC – High Performance Computing), sieci komputerowych, składowania oraz analizy danych. Co roku na Konferencji spotykają się eksperci z całego świata, skupiając swoją uwagę na najnowszych i najbardziej innowacyjnych działaniach w zakresie aplikacji, środowisk programowania, oprogramowania, systemów operacyjnych, architektur, intensywnego przetwarzania i przechowywania danych.

W tym roku, nas towarzyszącej Konferencji wystawie, po raz dziesiąty rezultaty prac badawczych zaprezentuje Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Konsorcjum PIONIER. Na stoisku numer 2303 przedstawione zostaną m.in. projekty Felix (koordynacja współpracy pomiędzy Europą i Japonią w zakresie budowy rozproszonego środowiska testowego dla eksperymentów sieciowych), Europeana Cloud, Edulab (Laboratoria Szkoły Przyszłości), FiPS, a także dokonania PCSS w dziedzinie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej Centrów Danych (Green Data Center).