O sztucznej inteligencji w medycynie na Kongresie „Nauka dla społeczeństwa”

O sztucznej inteligencji w medycynie na Kongresie „Nauka dla społeczeństwa”

3-5 czerwca 2023 r. na terenie Politechniki Warszawskiej i Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu odbędzie się Kongres „Nauka dla Społeczeństwa”.  W panelu poświęconym „Sztucznej inteligencji w medycynie” aktywny udział weźmie dyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego dr inż. Cezary Mazurek.

Kongres organizowany jest przy współpracy Rady Głównej Instytutów Badawczych, Politechniki Warszawskiej, Sieci Badawczej Łukasiewicz, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytutu Badań Edukacyjnych. W wydarzeniu udział zapowiedzieli naukowcy z instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz ośrodków uniwersyteckich.

Celem Kongresu jest przedstawienie osiągnięć polskich jednostek naukowych i ośrodków edukacyjnych, które po wdrożeniu mają istotny wpływ rozwój współczesnego społeczeństwa w naszym kraju.

Debatom merytorycznym będą towarzyszyły wystawy jednostek naukowych ilustrujące współczesne osiągnięcia nauki oraz miasteczko zdrowia, w którym będą oferowane różne usługi medyczne, a także prezentowane najnowsze rozwiązania i wdrożenia w zakresie ochrony zdrowia.

Pierwszego dnia Kongresu, 3 czerwca o godzinie 10.00 odbędzie się panel poświęcony „Sztucznej inteligencji w medycynie”, podczas którego dr inż. Cezary Mazurek przedstawi prezentację dotyczącą „Wspomagania diagnozowania jaskry metodami sztucznej inteligencji”.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie Kongresu.