PCSS: Atmosfera dla Poznania

PCSS: Atmosfera dla Poznania

Specjaliści z Wydziału Ochrony Środowiska, przy współpracy z Działem Usług Internetu Przyszłości PCSS, stworzyli „Atmosferę dla Poznania” – autorską usługę internetową prezentującą aktualizowane na bieżąco informacje na temat stanu powietrza w Poznaniu. To pierwsza taka usługa w Polsce.

Podstawowym celem przygotowanej usługi jest przejrzyste pokazanie wartości prognozowanych oraz pomierzonych zanieczyszczeń na stacjach pomiarowych. Przykładowo sprawdzając poziom dwutlenku siarki, tlenku węgla czy pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu można się dowiedzieć, jaki jego poziom jest zagrożeniem według polskich norm (zgodnych z normami unijnymi) i co grozi mieszkańcom, gdy bezpieczny poziom zostanie przekroczony. Można także zobaczyć podsumowanie wyników z roku 2015, a także dowiedzieć się, przez ile dni w mijającym roku mieliśmy do czynienia z przekroczeniami stężeń takich czy innych zanieczyszczeń powietrza.

Pomiary wykonywane są na 4 stacjach monitoringu powietrza prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu i pokazują stan rzeczywisty dla całego miasta. Wyniki bazują na 2 stacjach automatycznego monitoringu, które pozwalają na natychmiastową publikację danych jeszcze bez weryfikacji, odniesionych do wymagań stawianych przez prawo. Pozwala to na zorientowanie się w permanentnie zmieniających się parametrach jakości powietrza.

Ekoprognoza zawiera także codziennie aktualizowane dane na temat przewidywanego stopnia zanieczyszczenia powietrza na terenie Poznania w skali doby. Szczegółowo możliwe jest przybliżone rozwinięcie informacji w postaci przebiegu godzina po godzinie przez najbliższe trzy dni przewidywanych zmian stężeń. W wielu przypadkach poziom zanieczyszczeń zależy od pogody, a ta, jak wiadomo, zmienia się. Zawarte w usłudze dane meteorologiczne (temperatura, siła i kierunek wiatru), pozwalające na własną ocenę zewnętrznych parametrów pogodowych wpływających na jakość powietrza.

Specjaliści z PCSS w całości opracowali usługę, która jest włączona w struktury Miejskiej Platformy Internetowej poznan.pl.

Platforma Atmosfera dla Poznania dostępna jest TUTAJ.