PCSS dołączył do Konsorcjum E-RIHS PL

PCSS dołączył do Konsorcjum E-RIHS PL

Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe dołączyło do Polskiego Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym ERIHS PL. Celem  Konsorcjum jest poszerzenie wiedzy o własnościach i metodach konserwacji materiałów, tworzących obiekty zabytkowe. PCSS dołączył do niego wpierając struktury swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu digitalizacji i cyfryzacji zbiorów kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

E-RIHS PL, będące częścią Europejskiej Infrastruktury Badawczej na rzecz Dziedzictwa Kulturowego (European Research Infrastructure for Heritage Science, E-RIHS), od stycznia 2020 znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktur Badawczych. Utworzone przez 14 polskich instytucji, powołane zostało do prowadzenia badań obiektów zabytkowych metodami fizyko-chemicznymi.

Istotą infrastruktury jest podejście holistyczne do badań obiektu: połączenie działań z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych. Zadaniem infrastruktury jest umożliwienie, w skali europejskiej, dostępu do unikalnej aparatury badawczej i wiedzy, stworzenie nowych narzędzi badawczych nakierowanych na badanie obiektów o wielkiej różnorodności, w tym na ocenę procesów ich starzenia się w długiej skali czasowej, opracowanie metodologii i stworzenie wspólnej infrastruktury informatycznej (dostępu do danych) – we współpracy z DARIAH.

Udział w konsorcjum E-RIHS PL jest kolejnym etapem realizacji naszej wizji łączenia nauki, dziedzictwa kulturowego i nowoczesnych technologii. W tym przypadku dołączamy do grona wybitnych naukowców, którzy prowadzą analizy fizyko-chemiczne zabytków dziedzictwa kulturowego, np. w celu planowania właściwej techniki ich konserwacji lub dokumentacji. Nasze działania ukierunkowane będą na wspieranie konsorcjum E-RIHS PL w kontekście nowoczesnej infrastruktury badawczej.

Koordynatorem Konsorcjum jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, delegatem z ramienia naszego Centrum został Kierownik Pionu Usług Sieciowych – Robert Pękal. Warto podkreślić, że E-RIHS PL jest strukturą otwartą – zaprasza do współpracy i udziału.