Projekty AI4Youth i SUCCESS na liście UNESCO

Projekty AI4Youth i SUCCESS na liście UNESCO

AI4Youth i SUCCESS – dwie międzynarodowe inicjatywy edukacyjne, w których realizację zaangażowane jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe trafiły na listę UNESCO-UNEVOC Innovative and Promising Practices in TVET. TVET to centrum kształcenia i szkolenia technicznego oraz zawodowego wskazane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury.

Głównym celem, powołanego przy UNESCO, centrum TVET jest wsparcie państw członkowskich w ich wysiłkach na rzecz wzmocnienia i unowocześnienia centrów kształcenia. TVET koncentruje się na wsparciu młodzieży i dorosłych w rozwijaniu umiejętności potrzebnych między innymi na rynku pracy. Poprzez innowacyjne projekty i wspólne działania na rzecz budowania potencjału edukacyjnego z ponad 220 Centrami UNESCO-UNEVOC na całym świecie, zapewnienia wszystkim partnerom dostęp do wysokiej jakości szkoleń i możliwość rozwoju.

Program AI for Youth (Sztuczna inteligencja w twojej szkole) jest globalnym program opracowanym przez firmę Intel, którego celem jest zwiększanie świadomości cyfrowej w zakresie sztucznej inteligencji, oraz promowanie przyszłych kompetencji wśród młodych ludzi. Na podstawie tego programu nasze Centrum opracowało i wdrożyło w Polsce wiele projektów edukacyjnych skierowanych do nauczycieli i uczniów z liceów ogólnokształcących oraz techników i szkół zawodowych.

Z kolei projekt SUCCESS ma na celu wsparcie nauczycieli i opiekunów pracujących zdalnie z uczniami poprzez dostarczenie wytycznych dotyczących wdrażania zasad Universal Design for Learning (UDL) w cyfrowym nauczaniu uczniów z niepełnosprawnościami. Pomysł narodził się, gdy świat opanował COVID-19, a sytuacja uczniów dotkniętych niepełnosprawnościami była jedną z najbardziej krytycznych ze względu na potrzebę wprowadzenia szybkich i radykalnych zmian, w tak złożonych okolicznościach, jakie wymusił lockdown. Przyjęcie zasad UDL pomogło wszystkim nauczycielom poprawić jakość materiałów edukacyjnych tworzonych na potrzeby nauczania cyfrowego.

Platformę SUCCESS uważa się za innowacyjną praktykę, ponieważ udoskonalono platformę Up2U o otwartym kodzie źródłowym, zalecanym przez Komisję Europejską, koncentrując się na dostępności dla użytkowników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami. Wytyczne i samodzielne kursy online podsumowują bardzo potrzebną wiedzę dotyczącą tworzenia dostępnych treści edukacyjnych w nauczaniu zdalnym i bezpośrednim.