PCSS i perfSONAR na Internet2 Technology Exchange 2019

PCSS i perfSONAR na Internet2 Technology Exchange 2019

W ramach międzynarodowego zaangażowania w projekcie GN4-3 (program Unii Europejskiej „Horyzont 2020” na podstawie umowy ramowej nr 856726), przedstawiciele PCSS uczestniczyli w konferencji TechEX 2019 (9-12.12.2019 r.) w Nowym Orleanie, USA. Podczas tego globalnego wydarzenia społeczności badawczej i edukacyjnej zaprezentowane zostały dwa zagadnienia z zakresu monitorowania wydajności sieci oraz automatyzacji i orkiestracji usług sieciowych.

Jedna z prezentacji dotyczyła budowy nowego graficznego interfejsu użytkownika (GUI) w celu uruchomienia pomiarów na żądanie dla systemu pomiarowego perfSONAR. Dzięki prostemu interfejsowi, inżynierowie sieci mogą szybko rozpocząć nowe testy przepustowości bezpośrednio z poziomu panelu perfSONAR i wyświetlać wyniki w łatwy do odczytania sposób. Ten graficzny interfejs umożliwi zespołom NOC rozwiązywanie różnorakich problemów w jeszcze bardziej efektywny sposób, również tych związanych z degradacją wydajności.

W drugiej prezentacji promowane były prace w ramach zadania pt. Ewolucja i Rozwój Usług Sieciowych w zakresie Automatyzacji, Orkiestracji oraz Wirtualizacji (OAV), począwszy od wyników badania OAV NREN Survey i bieżących prac w grupach fokusowych nad terminologią OAV, architekturą, wiki oraz przypadkiem zastosowania Campus Network Management as a Service (CNaaS). Omawiany był w szczególności portal społecznościowy OAV, który zawiera odniesienia do prac OAV z UE i międzynarodowych NREN-ów.

Więcej informacji:

Antoine Delvaux uzyskał tytuł magistra informatyki na Uniwersytecie w Liège w Belgii (1999). Pracuje dla PCSS i jest Service Managerem perfSONAR w projekcie GÉANT. Jest zaangażowany w projekt perfSONAR od 2008 roku.

Ivana Golub posiada tytuł Doktora Inż. w dziedzinie elektrotechniki na Uniwersytecie w Splicie, Wydział Elektrotechniki, Inżynierii Mechanicznej i Architektury Morskiej w Splicie, Chorwacja. Pracuje dla PCSS nad projektem GÉANT jako Lider Zadania ds. Rozwoju Technologii Sieciowych i Usług.