Startup Arena w Future Lab PCSS

Startup Arena w Future Lab PCSS

17 grudnia 2019 roku w przestrzeniach Future Lab PCSS odbędzie spotkanie, mające na celu nawiązywanie relacji i wymiany doświadczeń pomiędzy innowatorami, ekspertami dziedzinowymi a inwestorami, w kontekście Przemysłu 4.0. Będzie to pierwsza edycja cyklicznego wydarzenia realizowanego pod domeną Polskiej Doliny Krzemowej i patronatem Pani Jadwigi Emilewicz – Minister Rozwoju.

Tematyka pierwszej edycji StartUp Arena Poznań koncentruje się na technologicznych rozwiązaniach w obszarze Life Science, w tym: medycyna, jakość życia, włączenie społeczne.

Partnerem wydarzenia jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.