PCSS na ICT Proposers Day 2019

PCSS na ICT Proposers Day 2019

Podczas tegorocznej konferencji ICT Proposers Day dr inż. Norbert Meyer – Kierownik Pionu Technologii Przetwarzania Danych PCSS uczestniczył w panelu poświęconym zaawansowanym obliczeniom w EuroHPC.

ICT Proposers’ Day to wydarzenie organizowane corocznie przez Komisję Europejską. Jej celem jest promowanie badań i innowacji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwijanie ich w ramach Programu Horyzont2020. W tegorocznej edycji, w której uczestniczyło ponad 3000 osób, zaprezentowane zostały informacje związane z programem działań w H2020, począwszy od 2020 roku.

Działania dotyczyły kilku aspektów zaprezentowanych w postaci sesji równoległych:

  • 5G & Next Generation Inernet,
  • Artifical Intelligence & Technologies for Digitising European Industries,
  • Dialogues on the digital Europe programme,
  • FET, INNOVATION & EOSC.