PCSS partnerem Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji

PCSS partnerem Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji

Podczas I Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji, które potrwają od 5 do 7 października 2016 r. w Centrum Kongresowym Targów w Kielcach, specjaliści z Laboratorium Innowacyjnej Edukacji PCSS przeprowadzą warsztaty dla nauczycieli i zorganizowanych grup uczniów, a także zaprezentują pokaz technologii wykorzystywanych w Szkole Przyszłości. Przedstawione technologie zostały opracowane i przetestowane w Przestrzeni badań nad e-Umiejętnościami i pracą grupową PCSS.

I Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji to kongres poświęcony najnowszym trendom i kierunkom rozwoju edukacji oraz modernizacji infrastruktury przedszkoli, szkół i uczelni, tak by były w stanie wyjść naprzeciw obecnym i przyszłym wyzwaniom XXI wieku. Forum to również miejsce kreowania idei i wyznaczania celów, takim jakimi są choćby zmiany w systemie oświatowym wymagane do realizacji nowoczesnego modelu kształcenia dla nowych pokoleń młodzieży i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Forum i towarzyszący mu I Salon Nowoczesnych Technologii i Wyposażenia dla Edukacji to miejsce spotkania ekspertów i profesjonalistów branży edukacyjnej, okazja do poznania najnowszych technologii, rozwiązań i narzędzi wspierających nowoczesną edukację, a także miejsce dla konfrontacji różnych opinii oraz znalezienia wspólnej platformy dla wymiany doświadczeń europejskich liderów nowoczesnej myśli edukacyjnej.

Partnerem największego w Polsce wydarzenia związanego z branżą edukacyjną będzie PCSS. Specjaliści z Laboratorium Innowacyjnej Edukacji przeprowadzą warsztaty dla nauczycieli i zorganizowanych grup uczniów, a także zaprezentują pokaz technologii wykorzystywanych w Szkołę Przyszłości:

Scottie GO, czyli multimedialna, fabularna gra edukacyjna wykorzystująca do kodowania realne, wygodne i przyjazne realne klocki, która:

  • rozwija intuicję algorytmiczną dzieci,
  • jest połączeniem zabawy z nauką,
  • pozwala przełamywać bariery i lęki związane z programowaniem,
  • rozwija umiejętność krytycznego myślenia i pracy w grupie,
  • jest innowacyjnym połączeniem świata wirtualnego z realnym;

BeCreo – wyjątkowy modułowy zestaw do nauki podstaw programowania, robotyki, mechatroniki. Dzięki pełnemu kursowi z wyzwaniami o rosnącym stopniu trudności, środowisku do programowania za pomocą wirtualnych bloczków oraz kilkunastoma modułami elektronicznymi gotowymi do użycia i podłączanymi jak klocki, spędzisz wiele godzin na w pełni kreatywnej zabawie.

Podczas I Salonu Nowoczesnych Technologii i Wyposażenia dla Edukacji, towarzyszącemu Forum, na stoisku PCSS zaprezentowana zostanie nowatorska przestrzeń edukacyjna. Eksperymenty, poszukiwania i odkrywanie edukacyjnych ciekawostek będzie możliwe dzięki interdyscyplinarnym zadaniom z wykorzystaniem nowych technologii.