PCSS partnerem Forum Rozwoju Miast 2019

PCSS partnerem Forum Rozwoju Miast 2019

W inteligentnych miastach przyszłości najważniejsi są mieszkańcy. Uwzględnianie ich potencjału i włączenie społeczności lokalnej w planowanie miasta to najprostszy i najtańszy sposób na tworzenie lepszego miejsca dla wszystkich. To właśnie mieszkańcy będą jednym z głównych tematów tegorocznego Forum Rozwoju Miast, które odbędzie się 10 i 11 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Partnerem wydarzenia jest PCSS.

W prowadzonej podczas forum dyskusji w szczególności brane będą pod uwagę szanse i wyzwania dla inteligentnych miast przyszłości w dobie szybkiego postępu technologicznego i zmian w środowisku naturalnym, otwieranie się inteligentnych miast na społeczne smart innowacje i tworzenie ich wspólnie z użytkownikami.

Osią forum będą trzy bloki tematyczne: Inteligentne rozwiązania włączające mieszkańców (Smart Inclusive City Actions), Inteligentne formy komunikacji społecznej (Open Smart City Actions) oraz Inteligentne, czyste technologie energetyczne (Energy Cleantech Smart City).

W piątek, drugiego dnia Forum (11.10.) prezentację dotyczącą Digital Transformation Towards Smarter City przedstawi Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego – dr inż. Cezary Mazurek.

Więcej szczegółów na temat Forum znaleźć można TUTAJ.