PCSS partnerem technologicznym dwóch konferencji medycznych

PCSS partnerem technologicznym dwóch konferencji medycznych

26 i 27 listopada 2021 roku Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe we współpracy z medVC wspiera dwa, odbywające się w tym samym terminie, wydarzenia z zakresu medycyny; Konferencję „Dermatologia Praktyczna 2021” oraz Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne – „Stany naglące w neonatologii. Praktyczna neonatologia 2021”.

Platforma zdalnej współpracy medycznej medVC to usługa realizowana z wykorzystaniem infrastruktury sieci PIONIER, której operatorem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Narzędzie to umożliwia komunikację audio-video w czasie rzeczywistym oraz korzystanie z wyspecjalizowanych usług medycznych. Daje także możliwość przesyłania wielu strumieni wideo w jakości High Definition (HD) pochodzących z kamer, mikroskopów, endoskopów i innych urządzeń medycznych.

W ramach współpracy PCSS, medVC oraz placówek i organizacji medycznych możliwe jest m.in. organizowanie konferencji i spotkań w formie hybrydowej. 26 i 27 listopada zorganizowano, z wykorzystaniem platformy, dwa równoległe wydarzenia: