PCSS partnerem technologicznym TNC’16

PCSS partnerem technologicznym TNC’16
W tym roku największa międzynarodowa konferencja europejskich sieci naukowo-akademickich gościć będzie w Pradze. Gospodarzem tegorocznej TNC16 The Networking Conference (12-16.06.2016 r.) będzie czeska Narodowa Sieć Naukowo-badawcza CESNET. PCSS, partner technologiczny TNC’16, zaprezentuje najnowsze osiągnięcia w zakresie swoich projektów badawczych. Wydarzeniu towarzyszyć będą także kamery PlatonTV, wszystkie sesje będą transmitowane on-line.

TNC16 The Networking Conference jest największą i najbardziej prestiżową konferencją sieci naukowo-akademickich w Europie. Każda jej edycja gromadzi ponad pół tysiąca uczestników, specjalistów i menedżerów głównych sieci w Europie, a także organizacje badawcze, uczelnie wyższe i przedstawicieli przemysłu. Poprzez prelekcje wybitnych specjalistów, dyskusje i sesje, uczestnicy TERENY dokonują przeglądu najnowszych osiągnięć w obszarze sieci badawczych, tak w dziedzinie technicznej, jak i w zakresie stosowania i zarządzania siecią. Konferencja jest szansą spotkania się wszystkich tych, którzy współpracują w ciągu roku nad wspólnymi projektami badawczymi. To także czas planów i podsumowań, konfrontacji wyników i prezentacji dokonań w obrębie naukowych sieci narodowych.

Tegoroczna TNC będzie wyjątkowa, zwłaszcza dla gospodarza – czeskiej Narodowej Sieci Naukowo-badawczej (CESNET), która w tym roku obchodzi 20-lecie swej działalności.

Wydarzeniom konferencyjnym tradycyjnie towarzyszyć będzie wystawa, podczas której zaprezentowane zostaną najnowsze dokonania w ramach projektów badawczych prowadzonych w PCSS.

Wspólna z firmami NoviFlow oraz Spirent przeprowadzona zostanie demonstracja ekosystemu Internetu Rzeczy (ang. IoT) korzystającego z programowalnej infrastruktury sieciowej SDN. Podczas demonstracji zatytułowanej „IoT ecosystem over programmable SDN infrastructure for Smart City applications” Łukasz Ogrodowczyk z Działu Sieci Nowych Generacji przedstawi aplikację sieciową zarządzającą infrastrukturą SDN oraz zasobami chmurowymi w celu realizacji połączenia pomiędzy sensorami, a serwisem IoT uruchomionym na dynamicznie tworzonym dedykowanym kontenerze LXC. Podczas pokazów zostaną zaprezentowane eksperymentalne rozszerzenia protokołu OpenFlow związane z inspekcją pakietów warstwy L4, oraz sposób modyfikacji datagramów UDP w przełączniku NoviSwitch 2128. Jeden ze scenariuszy demonstracji zakłada zarządzenie ruchem IoT pochodzącym z systemu Libelium Meshlium. Dynamicznie tworzony serwis thingspeak posłuży do składowania, wizualizacji i analizy danych z wielu zestawów czujników. Osobny scenariusz zakłada wykorzystanie generatora ruchu Spirent w celu emulacji ruchu pochodzącego z ekosystemów IoT skali makro. Wspólna demonstracja przybliży wszystkim odwiedzającym stoisko PCSS w Pradze zalety sieci SDN i aplikacji IoT dla właścicieli inteligentnych przestrzeni, takich jak inteligentne miasta (ang. SmartCity), bądź inteligentne budynki, gdzie wielu użytkowników Internetu Rzeczy korzysta ze wspólnych zasobów sieciowych i chmurowych.

Zaplanowana jest również lokalna prezentacja technologii live 8K (ściana 8K zbudowana z czterech telewizorów 4K 55”, kamery live 8K oraz systemu SONY IP Live do transmisji 8K z wykorzystaniem sieci 40G). Całość transmisji będzie lokalnie.

W pierwszym dniu Konferencji odbędzie się także demonstracja organizowana wraz z gospodarzami TNC 2016 – CESNET-em. Podczas tej demonstracji odbędzie się transmisja sygnału live 8K z Poznania do Pragi, podczas której użytkownicy będą mogli zdalnie, w czasie rzeczywistym sterować kamerą 8K zainstalowaną w siedzibie PCSS w Poznaniu. Do tej demonstracji wykorzystana zostanie ściana 8K, serwer z oprogramowaniem Ultragrid oraz dedykowane łącze 10G zestawione w sieciach PIONIER/CESNET.

Natomiast w ramach projektu ImmersiaTV odbędzie się lokalna transmisja obrazu z kamery dookólnej 360o i prezentacja z wykorzystaniem Oculusa.

Na stoisku zaprezentowany zostanie również plakat prezentujący schematy blokowe systemów, które będą instalowane u użytkowników końcowych oraz w Krajowym Instytucie Meteorologii, a ponadto prezentuje podsystem zegarowy stworzony przez partnera projektu LTDSWojskową Akademię Techniczną. PCSS od kilku lat współpracuje zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym nad rozwojem systemów transmisji sygnałów czasu i częstotliwości. W tą działalność wpisuje się także projekt LTDS (Legal Time Distribution System), którego celem jest stworzenie demonstratora, pokazującego możliwość przesłania czasu urzędowego do użytkowników końcowych z dużą dokładnością.

W ramach tzw. sesji posterowej zaprezentowany zostanie plakat przedstawiający koncepcję wykorzystania grafowych baz danych do powiązania informacji uzyskiwanych na poziomie sieci z danymi pochodzącymi z warstwy usługowej, w taki sposób, aby możliwe było uwzględnienie czynnika ludzkiego (użytkowników) w procesie analizy i detekcji wzorców komunikacyjnych odbiegających od zarejestrowanych lub zdefiniowanych profili ruchu i podejmowanych akcji. Celem analizy jest ochrona użytkowników przed nadużyciami wynikającymi z kompromitacji użytkowanych przez nich stacji roboczych i serwerów, kradzieżami tożsamości (np. przełamanie hasła), a także detekcja zagrożeń w środowisku sieciowym wynikających dla przykładu z niewłaściwej konfiguracji usług.

W tym roku PCSS jest również partnerem technologicznym, odbywającej się w Pradze konferencji. Najważniejsze wydarzenia tegorocznej TERENY relacjonowane będą przez zespół telewizyjny PlatonTV. Dzięki usłudze Naukowej Interaktywnej Telewizji HD Sieci PIONIER, zespół telewizji zrealizuje materiały wideo, a w specjalnie przygotowanym na tę okazję studio przeprowadzone zostaną wywiady i rozmowy z interesującymi gośćmi i uczestnikami konferencji. Zaprezentowany zostanie również wóz realizatorski.

Więcej informacji na temat TNC 2016 znaleźć można TUTAJ.