Projekt Foodie na XXIII Wielkopolskich Targach Rolniczych

Projekt Foodie na XXIII Wielkopolskich Targach Rolniczych

4 i 5 czerwca 2016 r. w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku odbyły się XXIII Wielkopolskie Targi Rolnicze, XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Dni Pola, Rolnictwo Precyzyjne i System Wspomagania Decyzji. Podczas wydarzenia zaprezentowano, rowijany w PCSS, projekt FOODIE.

Na wspólnym stoisku współorganizatora imprezy – Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – oraz PCSS zaprezentowano projekt FOODIE Marketplace – Internetowy rynek wymiany wiedzy, doświadczenia i praktyk w zakresie rolnictwa.

Zawiera on elementy projektu FOODIE promującego nowoczesne rolnictwo, przeznaczony jest dla rolników, organizacji doradczych oraz firm z branży. Ukierunkowany jest na innowacyjne usprawnienia i nowoczesne rozwiązania oraz wartościowe zasoby cyfrowe, takie jak np. mapy, programy komputerowe, raporty i prognozy pogodowe.

Sektor rolno-spożywczy jest sektorem unikalnym pod względem strategicznym, dlatego powinna go tworzyć sieć współpracujących ze sobą organizacji. Ich członkowie korzystają z wielu heterogenicznych źródeł informacji, takich jak:

  • definiowanie procedur,
  • ocena działań proekologicznych,
  • rozwój rolnictwa ekologicznego,
  • zbiory plonów, określenie terminów i cen,
  • wykrywanie zagrożenia chorobami.

W tym kontekście przyszłe systemy zarządzania danymi dotyczącymi rolnictwa muszą nie tylko wspierać bezpośrednią opłacalność tego sektora czy też ochroną środowiska w tym zakresie, ale również łączyć i koordynować działania podejmowane w obrębie tego sektora przez jego pracowników, konsumentów, urzędników oraz społeczności beneficjentów.