PCSS wspiera konferencję Muzeum XXI wieku. W stulecie I zjazdu muzeów polskich w Poznaniu

PCSS wspiera konferencję Muzeum XXI wieku. W stulecie I zjazdu muzeów polskich w Poznaniu

1-3 czerwca 2022 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu odbędzie się konferencja, której celem jest próba prezentacji dorobku polskich muzeów w minionym stuleciu. W ramach wydarzenia zaplanowano debaty, spotkania oraz wizyty studyjne w oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu, m.in. w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. PCSS, partner technologiczny wydarzenia, przeprowadzi bezpośrednią transmisję z sesji konferencyjnych oraz zapewni jej multimedialną obsługę.

W 1921 roku w gmachu Muzeum Wielkopolskiego (dzisiejszego Muzeum Narodowego w Poznaniu) odbył się zjazd delegatów muzeów polskich, który zgromadził najwybitniejszych muzeologów z Warszawy, Lwowa, Krakowa i Poznania. Po upływie wieku od pierwszego poznańskiego spotkania w dzisiejszej siedzibie Muzeum Narodowym w Poznaniu odbędzie się konferencja naukowa, nawiązująca do historycznej spuścizny.

W ramach Konferencji odbędą się liczne wydarzenia towarzyszące. W siedzibie Muzeum Narodowego odbędzie się m.in. prezentacja stoisk instytucji związanych z muzealnictwem. Swoje stoisko przygotuje również PCSS – od wielu lat realizujące projekty, prace badawcze oraz usługi, dedykowane cyfrowemu dziedzictwu kulturowemu. Historia rozwoju cyfryzacji oraz bibliotek cyfrowych w PCSS sięga 1996 roku, kiedy to rozpoczęto prace badawcze związane z wykorzystaniem Sieci PIONIER do zapewniania dostępu do zasobów instytucji nauki i kultury na potrzeby realizacji prac badawczych, w szczególności w naukach humanistycznych.

Na stoisku w Muzeum zaprezentowany zostanie pakiet DInGO – rozwijany przez Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy w PCSS – tworzący komplementarny zestaw narzędzi, które wspierają różnego rodzaju podmioty w kontekście realizacji zadań, związanych zarządzaniem obiektami i dokumentami cyfrowymi. Umożliwia zarządzanie procesem digitalizacji, archiwizację danych, udostępnianie obiektów cyfrowych oraz promocję i raportowanie dorobku naukowego.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest TUTAJ.