Seminarium PCSS: dr Zoe Cournia – „HPC for Computer – Aided Drug and Materials Design

Seminarium PCSS: dr Zoe Cournia – „HPC for Computer – Aided Drug and Materials Design

Zapraszamy na kolejne otwarte Seminarium PCSS, które odbędzie się 6 czerwca 2022 o godz. 14:30. Tym razem prelegent – dr Zoe Cournia z Biomedical Research Foundation Academy of Athens, przedstawi zagadnienie: “High Performance Computing for Computer-Aided Drug and Materials Design”. Seminarium będzie dostępne on-line za pomocą platformy Webex.

Dr Zoe Cournia jest pracownikiem naukowym w Biomedical Research Foundation, Academy of Athens, gdzie zajmuje się opracowywaniem leków stosowanych w leczeniu onkologicznym z wykorzystaniem HPC. W 2001 r. ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Ateńskiego, a w 2006 r. uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech. Następnie pracowała jako badacz na Wydziale Chemii Uniwersytetu Yale w USA nad komputerowym wspomaganiem leczenia farmakologicznego, a w 2009 r. została wykładowcą w Yale College. Otrzymała stypendium American Association for Cancer Research Angiogenesis Fellowship (2008), nagrodę „Woman of Innovation 2009” przyznawaną przez Connecticut Technology Council, USA, stypendium Marie Curie Fellowship przyznawane przez Unię Europejską (2010), nagrodę „Outstanding Junior Faculty Award” przyznawaną przez American Chemical Society (2014) oraz pierwszą nagrodę „Ada Lovelace Award” przyznawaną przez „Partnership for Advanced Computing in Europe” (2016). W latach 2018-2021 była członkiem grupy doradczej ds. infrastruktury INFRAG, a w 2022 r. została mianowana przedstawicielem Grecji w Innovative Health Initiative Joint Undertaking. Jest zastępcą redaktora naczelnego Journal of Chemical Information and Modeling, American Chemical Society oraz przedstawicielem Grecji w Division of Computational and Theoretical Chemistry w European Chemical Society. Obecnie prowadzi zajęcia w ramach programu studiów magisterskich „Data Science and Information Technologies” na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Narodowego Uniwersytetu Ateńskiego. Jest założycielką SME Ingredio, aplikacji na telefony komórkowe, która informuje konsumentów o potencjalnych zagrożeniach związanych z występowaniem związków chemicznych w produktach spożywczych i kosmetycznych, wykorzystując otwarte, recenzowane dane.

Spotkanie odbędzie się na platformie Webex 6 czerwca 2022 r. o godz. 14:30.

Moderatorem spotkania, organizowanego w ramach cyklu otwartych seminariów PCSS „Wyzwania dla infrastruktury informatycznej nauki w erze transformacji cyfrowej”, będzie dr inż. Norbert Meyer, Kierownik Pionu Technologii Przetwarzania Danych w PCSS.