PCSS współorganizatorem Konferencji PPAM 2022

PCSS współorganizatorem Konferencji PPAM 2022

Naukowcy oraz przedstawiciele wiodących firm informatycznych z Polski i świata spotkali się w Gdańsku na międzynarodowej konferencji PPAM 2022 (PARALLEL PROCESSING AND APPLIED MATHEMATICS). Trwające przez cztery dni wydarzenie (11-14.09.) współorganizowane było przez PCSS.

Jest to jedna z najważniejszych europejskich konferencji naukowych z dziedziny przetwarzania równoległego i rozproszonego oraz zastosowania metod matematycznych i komputerowych. Organizatorami tegorocznej, 14. edycji wydarzenia, były Politechnika Częstochowska oraz Uniwersytet Gdański. W ramach konferencji odbyło się szereg spotkań, wykładów i warsztatów.

Jeden z nich, poświęcony obliczeniom kwantowym (Workshop on Quantum Computing and Communication), poprowadził dr inż. hab. Krzysztof Kurowski – zastępca dyrektora ICHB PAN ds. PCSS oraz Piotr Rydlichowski z Działu Infrastruktury Sieciowej i Usługowej PCSS.