PCSS współorganizatorem V Forum Rozwoju Miast

PCSS współorganizatorem V Forum Rozwoju Miast

13 i 14 października odbędzie się V edycja Forum Rozwoju Miast – międzynarodowej konferencji o tematyce miejskiej. Tematem, wokół którego skupiać się będzie dyskusja jest „Świadomość jako źródło nowych (?) trendów”. Organizatorami wydarzenia jest Miasto Poznań, Grupa MTP, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Tegoroczna edycja Forum, które na stałe wpisało się w kalendarz poznańskich wydarzeń, będzie okazją do zaprezentowania najciekawszych i najbardziej wartościowych rozwiązań. Wśród omawianych tematów znajdą się:

  1. Miasto 15 minutowe (zmiany w funkcjonowaniu instytucji miejskich, środowisko, przestrzeń, architektura, zieleń, rozwiązania transportowe jako układ umożliwiający pieszy dostęp do codziennych usług w okolicy miejsca zamieszkania, ograniczający konieczność mobilności, przeciwdziałający monokulturze dzielnic oraz procesom suburbanizacji, a także sprzyjający rozwojowi związków z miastem i relacji sąsiedzkich).
  2. Priorytety rozwoju miast po koronawirusie (zmiany w sposobie myślenia o rozwoju miasta widoczne w przeobrażeniach instytucji publicznych oraz sposobie działania społeczności lokalnych, a także nowe wskaźniki jakości życia w mieście, odpowiadające założeniom zielonej gospodarki oraz ograniczonej konsumpcji).
  3. Społeczność lokalna jako źródło miejskiej odporności (mechanizmy instytucjonalnego wspierania pomysłowości i zaradności mieszkańców będącej kluczowym czynnikiem pozwalającym przetrwać w obliczu kryzysów i napięć i umożliwiającej adaptację do zmieniających się warunków życia w mieście).

Podczas pierwszego dnia wydarzenia prezentację „Miasto otwarte na innowacje w erze transformacji cyfrowej” przedstawią dr inż. Cezary Mazurek – dyrektor PCSS oraz Adam Olszewski z PSNC Future Labs.

Szczegółowy program Forum dostępny jest TUTAJ.