PlatonTV: innowacyjny system Fit4Work

PlatonTV: innowacyjny system Fit4Work

Fit4Work: Samozarządzanie kondycją fizyczną i psychiczną osób starszych aktywnych zawodowo, to projekt którego głównym celem jest opracowanie innowacyjnego systemu teleinformatycznego umożliwiającego detekcję, monitorowanie i przeciwdziałanie fizycznemu i psychicznemu stresowi związanemu z wykonywaniem obowiązków zawodowych przez osoby w wieku ponad 55 lat. Zapraszamy na materiał przygotowany przez PlatonTV, w którym twórcy Fit4Work przybliżają jego specyfikę.

W celu wsparcia pracowników w zarządzaniu swoja kondycją fizyczną i psychiczną proponuje się zaangażowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podstawą opracowywanego systemu będzie obecny stan techniki w zakresie takich kluczowych obszarów, jak techniki trójwymiarowego wykrywania i analizy ruchu, przenośne czujniki biomedyczne, czujniki otoczenia, urządzenia mobilne, narzędzia budowy warstwy pośredniej dla środowisk wsparcia otoczeniem oraz platformy chmurowe. Technologie te, dostępne dzisiaj w postaci urządzeń i usług na rynku rozszerzone zostaną o specjalizowane komponenty zdolne do zbierania, przechowywania i analizy informacji związanej z kondycją fizyczną i psychiczną człowieka w celu udostępnienia spersonalizowanych zaleceń oraz programów ćwiczeń za pomocą intuicyjnych aplikacji.

Zapraszamy na materiał na platformę Naukowej Telewizji Platon.