20-lecie Miejskiego Informatora Multimedialnego (MIM)

20-lecie Miejskiego Informatora Multimedialnego (MIM)

Na początku lutego 1998 roku po raz pierwszy uruchomiono internetowy serwis Miasta Poznania, czyli Miejski Informator Multimedialny (MIM). Dwa lata wcześniej – w 1996 roku – podpisano porozumienie między Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym a Miastem Poznań, które jako pierwsze w Polsce miało na celu wspólne tworzenie warunków do tworzenia społeczeństwa informacyjnego.

Jak wspomina Wojciech Pelc – kierownik Oddziału Serwisów Informacyjnych Urzędu Miasta Poznania – PCSS wypracował koncepcję nowoczesnej platformy informacyjnej wykorzystującej nowe technologie i „przyszedł” z gotowym projektem. Zadaniem Miasta było wypełnienie przygotowanych narzędzi treścią i zarządzanie kształtem informatora.

I tak, w czasach, kiedy Internet nie był jeszcze dobrem powszechnym, powstał – wyjątkowy na skalę Polski – serwis pozwalający miastu Poznań na lepszą rozpoznawalność i promocję, skok technologiczny i utwierdzenie swojej pozycji jako lidera nowych technologii.

Przez lata serwis Miejski Informator Multimedialny ewoluował, zmieniał swoją szatę graficzną, przynosząc nowe rozwiązania technologiczne i funkcjonalności, ułatwiające życie przede wszystkim mieszkańcom stolicy Wielkopolski. Jego innowacyjność i unikalne rozwiązania, także w skali europejskiej, docenione zostały wielokrotnie, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. dwukrotnie przyznawana Nagroda Złotej Małpy w 2005 i 2010 roku.

Zapraszamy na rozmowę z Wojciechem Pilcem, podczas której kierownik Oddziału Serwisów Informacyjnych Urzędu Miasta Poznania przybliża 20 lat działaności serwisu MIM, opowiada o początkach jego działaności i o tym, jak zmieniał się przez lata. Rozmowa dostępna jest na stronie biuletyn.poznan.pl.