Konsorcjum PIONIER powstało w 2003 roku i obejmuje ogólnopolską sieć światłowodową PIONIER, która jest jedną z najnowocześniejszych na świecie. Stanowi ona kluczowy składnik infrastruktury informatycznej nauki w Polsce i jest elementem Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ang. ERA – European Research Area). Konsorcjum zrzesza 22. członków: centra Komputerów Dużej Mocy (KDM) oraz wiodące Miejskie Sieci Komputerowe (MSK).

Ekosystem sieciowy PIONIER rozwija się w kierunku terabitowych przepustowości, oferując usługi wspierające cyfrowe innowacje. Jest to istotny element otwartej nauki, rozwijanej w Unii Europejskiej w ramach inicjatywy EOSC (European Open Science Cloud).

Polska infrastruktura informatyczna, której fragmentem jest sieć PIONIER, aktywnie wspiera krajowe i europejskie badania naukowe, spełniając dzisiejsze wymagania współczesnego, nowoczesnego i zaawansowanego instrumentarium badawczego. Ponadto sieć PIONIER, wykorzystując sieć GÉANT, realizuje łączność z europejskimi sieciami naukowymi (NREN), a także zapewnia polskiemu środowisku naukowemu dostęp do światowego Internetu.

Sieć PIONIER obejmuje ok. 11 tys. km linii światłowodowych, z tego w kraju blisko 7 tys. km. Na strukturze światłowodowej wdrożone są technologie DWDM, oferujące kanały transmisyjne do 400 Gb/s. System transmisyjny posiada między innymi funkcjonalność GMPLS, pozwalającą na zachowanie spójności technologicznej z przełącznikami MPLS w warstwie sieciowej. Sieć oferuje dostęp użytkownikom (centra MSK i KDM) w technologii Ethernet nx10 i nx100 Gb/s.

 

Skład Konsorcjum PIONIER

 

Zobacz stronę Konsorcjum PIONIER: www.pionier.net.pl/.

PIONIER MAPA