Ponad 1 000 rozpraw naukowych z Polski w DART-Europe

Ponad 1 000 rozpraw naukowych z Polski w DART-Europe

W tym tygodniu Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) przekazała do DART-Europe informacje o kolejnych publikacjach naukowych z Polski – ich liczba wzrosła o ponad 700 osiągając wartość 1 102 publikacji. Ten znaczący przyrost jest zasługą 5 kolejnych bibliotek cyfrowych, które zdecydowały się przekazać informacje o udostępnianych pracach doktorskich i habilitacyjnych dalej.

Obecnie poprzez FBC do DART-Europe swoje dane przekazuje 11 bibliotek cyfrowych:

ABC Kraków
Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteka Cyfrowa UMCS
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

Biblioteki te udostępniają rozprawy doktorskie i habilitacyjne z 26 uczelni i 2 instytutów naukowych z Polski.

Dziękujemy powyższym bibliotekom cyfrowym za udaną współpracę w rozpowszechnianiu polskich prac naukowych i równocześnie zachęcamy kolejne biblioteki do dołączenia do tej grupy.