AD4GD

Projekt AD4GD ma na celu współtworzenie i kształtowanie przestrzeni danych dla Europejskiego Zielonego Ładu (ang., European Green Deal) jako otwartego repozytorium dla danych udostępnianych zgodnie z ideą FAIR, a także jako usług opartych na standardach. Usługi te mają wspierać priorytetowe prace nad kluczowymi tematami dotyczącymi bioróżnorodności, zmian klimatycznych, gospodarki o obiegu zamkniętym, wylesiania i zanieczyszczeń.
Główny nacisk jest położony na koncepcje interoperacyjności, które miałyby połączyć brakujące aspekty semantyczne i technologiczne, żeby umożliwić użytkownikom i aplikacjom interdyscyplinarny i wieloskalowy dostęp do danych. Mają też umożliwić wykorzystanie usług i platform przetwarzających dane na różnych poziomach (chmur, HPC i przetwarzania brzegowego). AD4GD umożliwi łączenie i integrację danych z różnych źródeł, np. zdalnych pomiarów, infrastruktury badawczej, Internetu Rzeczy, danych socjoekonomicznych, nauki obywatelskiej (INSPIRE i CitSci) w interoperacyjny, skalowalny i niezawodny sposób.

Partnerzy:

CREAF
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

OGC
Open Geospatial Consortium Europe

ECMWF
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

FIT
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.

KWB
Kompetenzzentrum Wasser Berlin

ATOS
ATOS IT Solutions and Services Iberia SL

ECCP
European Centre for Certification and Privacy

PSNC
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

MI
Mandat International

DT
Design Terminal

ITL
IoT Lab

AU
Aston University
ASSOCIATED PARTNER

Data rozpoczęcia: 2022-09-01
Data zakończenia: 2025-08-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Horizon Europe