AEROSFERA
AEROSFERA. Lotnisko rzeczy

Celem projektu jest przede wszystkim wyposażenie lotniska w Kąkolewie w infrastrukturę naukowo-badawczą do realizacji prac w obszarze B+R dla potrzeb transportu lotniczego, eksploatacji użytkowej, logistyki, monitorowania, nadzoru oraz neutralizacji zdarzeń i katastrof. Projekt przewiduje inwestycje, które przyczynią się do zwiększenia potencjału badawczego poznańskiej Politechniki i PCSS w ramach takich obszarów innowacyjnych jak: eksploatacja i zastosowanie Bezzałogowych/Załogowych Statków Powietrznych i przestrzeni laboratorium B+R, integracja rozwiązań w systemie zarządzania lotniskiem, w tym elementów infrastruktury, bezpieczeństwo i ochrona funkcjonowania lotniska.

Nowoczesna baza PCSS laboratoryjna obejmować będzie m. in.:
– Laboratorium Autonomicznej i Energooszczędnej Infrastruktury Lotniska
– Laboratorium Bezpieczeństwa i Ochrony Eksploatacji Lotniska
– Laboratorium Rozwoju Bezzałogowych Statków Powietrznych
– Laboratorium Rozwoju Systemów Kontroli Lotów i Przestrzeni Powietrznej.

Partnerzy:
Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej,
Andrzej Szymański „LARS”

Data rozpoczęcia: 2019-02-21
Data zakończenia: 2021-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: H2020
Strona www: