EOSC FUTURE

EOSC-Future jest projektem mającym na celu połączenie różnych inicjatyw i projektów w zakresie rozwoju EOSC, które powstały w ciągu kilku lat. Zasadniczo, celem projektu jest finalne zademonstrowanie działającej Platformy EOSC („System of Systems”) ze zintegrowanym środowiskiem wykonawczym składającym się z danych, profesjonalnie świadczonych usług oraz otwartych produktów badawczych i infrastruktury badawczej, do której dostęp będą mieli i z której będą mogli korzystać europejscy naukowcy. Zostaną oni zachęceni do zaangażowania, a także przeszkoleni i uzskają wsparcie w zakresie korzystania z zasobów i rozwiązań EOSC. Rezultatem projektu jest dalszy rozwój EOSC w kierunku kilku odrębnych komponentów: EOSC Core i EOSC Exchange jako technologiczny szkielet Portalu EOSC, a także EOSC Interoperability framework, który będzie pełnił rolę głównego spoiwa umożliwiający zrzeszenie Open Science (Otwartej Nauki) pomiędzy partnerami konsorcjum. Struktura projektu składa się z części Technicznej i części Zaangażowania Naukowego, a PCSS jest zaangażowany w obie te części. W części Technologicznej, praca PCSS koncentruje się na udoskonaleniu AI (Sztucznej Inteligencji) portalu EOSC względem użytkowników. W części Science Engagement, PCSS wniósł swoje bogate doświadczenie we współpracy z partnerami komercyjnymi poprzez Digital Innovation Hub w celu wspierania integracji MŚP z portalem EOSC i ogólnym środowiskiem kulturowym Otwartej Nauki.

Konsorcjum EOSC-Future obejmuje cały krajobraz paneuropejskich inicjatyw w zakresie rozwoju nauki i technologii. Konsorcjum składa się z 36 partnerów, których można podzielić na kilka grup: partnerzy technologiczni, w tym PCSS, grecki NREN GRNET, CYFRONET, oraz kilka instytutów, jak również kilku partnerów komercyjnych, europejskie e-infrastruktury w tym GEANT, EGI, OpenAire i inne. Znacząca grupa partnerów reprezentuje klastry naukowe i duże paneuropejskie projekty dedykowane poszczególnym obszarom badawczym: CESSDA, CLARIN, EMBL/Elixir, LIFE WATCH i inne. Konsorcjum jest w pełni zdolne do realizacji celów określonych w projekcie, a odpowiednio ukierunkowane środki są zapewnione i wdrażane w ramach zarządzania projektem. GEANT i NREN-y (Krajowe Sieci Naukowo-Badawcze) odgrywają znaczącą rolę w tym projekcie jako kluczowi partnerzy w jego realizacji, wnosząc jednocześnie istotny wkład w technologiczny aspekt sterowania całym przedsięwzięciem.

Data rozpoczęcia: 2021-04-01
Data zakończenia: 2024-03-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020