EUHubs4Data
Europejska Federacja Centrów Innowacji Opartych na Danych (European Federation of Data Driven Innovation Hubs)

EUHubs4Data tworzy europejską federację innowacyjnych ośrodków przetwarzania dużych ilości danych (DIH), która jest instrumentem referencyjnym dla transgranicznych eksperymentów i innowacji opartych na danych oraz wspiera rozwój europejskich MŚP i nowych przedsiębiorstw w globalnej gospodarce opartej na danych. W oparciu o koncepcję „europejskiego katalogu, oferty lokalnej” EUHubs4Data ustanowia ogólnoeuropejski, zrównoważony ekosystem, czerpiący z lokalnej wiedzy specjalistycznej i osiągnięć inicjatyw europejskich oraz krajowych/regionalnych DIH-ów zajmujących się dużymi ilościami danych, mając na uwadze potrójny cel:
1. Stworzenie europejskiego katalogu źródeł danych oraz połączonych usług i rozwiązań opartych na danych;
2. Udostępnienie tej oferty na szczeblu regionalnym, tak aby europejskie MŚP, przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność i przedsiębiorcy internetowi mieli dostęp do najcenniejszych aktywów i wiedzy fachowej na kontynencie;
3. Wspieranie transgranicznych i międzysektorowych eksperymentów opartych na danych, ułatwionych dzięki wymianie danych oraz interoperacyjności danych i usług.

Data rozpoczęcia: 2020-09-01
Data zakończenia: 2023-08-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020
Strona www: