PIONIER-LAB
PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji

Głównym celem projektu PIONIER-LAB jest zapewnienie wsparcia w zakresie technologii ICT dla użytkowników prowadzących badania wykraczające poza obszar ICT, umożliwiając tym samym prowadzenie interdyscyplinarnych badań w kluczowych obszarach badawczych w ekosystemie PIONIER-LAB. Ponadto, celem Projektu jest również umożliwienie prowadzenia badań w kluczowych obszarach z zakresu nowych technologii związanych z Internetem społecznościowym, bezpiecznym e-handlem oraz sieciami nowych generacji.

Osiągnięcie celów Projektu będzie możliwe dzięki budowie zintegrowanego ekosystemu zaawansowanych infrastruktur badawczych w następujących domenach:
• Bezpieczeństwo sieciowe, obejmujące infrastrukturę związaną z ochroną sieci i systemów obliczeniowych opartą na adaptacyjnych i inteligentnych systemach wykrywaniem ataków i ochrony danych.
• Rozproszone systemy transakcyjne, obejmujące infrastrukturę badawczą związaną z rozproszonymi rejestrami do badań nad nowymi technologiami w zakresie zapewnienia spójności danych w sieciach p2p.
• Sztuczna inteligencja, obejmującą inteligentne systemy wspomagania decyzji, automatycznego wnioskowania oraz autonomicznego podejmowania decyzji na podstawie wyuczonych wzorców oraz ich ciągłego udoskonalania na podstawie nowych danych.
• Internet społecznościowy, obejmujący nowe technologie i rozwiązania istotne z punktu widzenia indywidualnych potrzebach użytkowników i umożliwiające wdrożenie innowacyjnych i spersonalizowanych usług społeczeństwa informacyjnego.
• Technologie multimedialne, obejmujące systemy interaktywne, multimedia wysokiej jakości, VR i AR.
• Technologie sieciowe, obejmujące nowoczesne systemy transmisji, zarówno światłowodowej jak i bezprzewodowej na poziomie regionalnych ośrodków naukowo- badawczych.

Konsorcjum PIONIER-LAB składa się z 21 wiodących jednostek naukowo-badawczych oraz uczelni w Polsce:
1. Lider Konsorcjum – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – PCSS;
Partnerzy:
2. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica;
3. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy;
4. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy;
5. Politechnika Białostocka;
6. Politechnika Częstochowska;
7. Politechnika Gdańska;
8. Politechnika Koszalińska;
9. Politechnika Łódzka;
10. Politechnika Rzeszowska;
11. Politechnika Świętokrzyska;
12. Politechnika Wrocławska;
13. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
14. Uniwersytet Mikołaja Kopernika;
15. Uniwersytet Opolski;
16. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu;
17. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;
18. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
19. Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego;
20. Uniwersytet Zielonogórski;
21. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Data rozpoczęcia: 2018-01-01
Data zakończenia: 2023-12-31
Rola: Koordynator
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - strukturalny/PO IR