PIONIER-Q
Ogólnopolska Kwantowa Infrastruktura Komunikacyjna

Projekt PIONIER-Q ma na celu zapewnienie infrastruktury kwantowej dystrybucji klucza oraz sieci komunikacji kwantowej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury światłowodowej sieci PIONIER. W wybranych punktach sieci zostaną zainstalowane szyfratory oraz urządzenia służące do kwantowej dystrybucji klucza (QKD). Urządzenia QKD będą wysyłać symetryczny klucz szyfrujący do szyfratorów w obu lokalizacjach po dedykowanych włóknach światłowodowych. Klucz ten zmienia swoją postać cyklicznie i będzie używany do zaszyfrowania danych transmitowanych między lokalizacjami, które wysyłają swoje dane standardowym kanałem transmisyjnym. Kwantowy klucz szyfrujący będzie wysyłany kanałem kwantowym, a więc zgodnie z zasadami mechaniki kwantowej nie będzie możliwe przechwycenie informacji wysłanych takim kanałem. Podglądnięcie transmisji kwantowej spowoduje uszkodzenie klucza, który stanie się bezużyteczny, a warstwa nadzorująca powiadomi o takim zdarzeniu. Technologia Kwantowego Klucza QKD dołoży do szyfratorów dodatkową warstwę bezpieczeństwa tym samym diametralnie zwiększając bezpieczeństwo przesyłanych danych.

Data rozpoczęcia: 2023-02-01
Data zakończenia: 2025-07-31
Rola: Koordynator
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: H2020
Strona www: