PJ13 – W2 ERICA
Rozwiązania dla zdalnie sterowanych statków powietrznych w kontrolowanej przestrzeni powietrznej

Zdalnie sterowane statki powietrzne stanowią nieocenioną pomoc dla lotnictwa cywilnego i wojskowego, a ich dostęp do przestrzeni powietrznej bez konieczności segregacji skutkowałby znaczącymi korzyściami dla gospodarki oraz doprowadziłby do powstania nowych możliwości rynkowych. Obecnie nie jest to możliwe ze względów bezpieczeństwa i w związku z kwestiami operacyjnymi. Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu dokonują szacunków dotyczących możliwości technicznych i operacyjnych, które pozwolą na bezpieczne działanie zdalnie sterowanych statków powietrznych, zarówno w warunkach nominalnych jak i w sytuacjach nagłych, w kontrolowanej przestrzeni powietrznej. Opracowują również i testują rozwiązania, które nie wpłyną negatywnie na ruch lotniczy. Celem projektu jest opracowanie uznanych europejskich procedur działania zdalnie sterowanych statków powietrznych w niesegregowanej przestrzeni powietrznej, co pozwoli na współpracę cywilnych i wojskowych statków tego rodzaju z systemami zarządzania ruchem lotniczym w Europie i poza jej granicami.

Konsorcjum projektu składa się partnerów będących publicznymi podmiotami, agencjami zajmującymi się kontrolą ruchu lotniczego w danym kraju oraz czołowych firm zajmujących się technologiami związanymi z kontrolą ruchu w przestrzeni powietrznej oraz ogólnie zaawansowanymi technologiami w lotnictwie cywilnym. Partnerzy posiadają szerokie kompetencje oraz długą historię wzajemnej współpracy. Rozwiązanie opracowane w ramach projektu przeznaczone są głównie dla agencji oraz podmiotów zajmujących się kontrolą ruchu w przestrzeni powietrznej danego kraju.

Data rozpoczęcia: 2019-12-01
Data zakończenia: 2022-12-31
Rola: Strona trzecia
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020